(P)

Autori, edituri, librării sau anticariate pot profita acum de pachetele de promovare ale Bibliocarti.com. Verifică acum multiplele servicii oferite de Bibliocarti.com și alegeți profesionalismul când vine vorba despre promovarea eficientă a cărţilor. De asemenea puteţi contacta Bibliocarti.com şi pentru servicii de tehnoredactare, corectură texte, redactare profesionistă, editare.

Stresul, rezultantă a problemelor de la locul de muncă

Tot mai multă lume se plânge astăzi de stres, de obicei ca urmare a unor probleme şi presiuni diverse apărute la locul de muncă şi care influenţează negativ, atât starea generală de sănătate, cât şi randamentul persoanei respective. Stresul este o stare intensă şi neplăcută care, pe termen lung, are efecte negative asupra sănătăţii, performanţelor şi productivității, fiind o reacție individuală şi rezultatul interacțiunii dintre exigentele mediului pe de o parte şi resursele, capacităţile şi posibilitățile individului pe de altă parte.
La locul de muncă, stresul apare atunci când exigentele profesionale depășesc resursele de care dispune ființa umană.
Este important de amintit că stresul nu este numai rezultatul unor evenimente majore negative ci, de asemenea, al unor tensiuni si presiuni zilnice. Acestea din urma, prin frecventa lor, au un rol important în mediul profesional şi afectează mai mult individul decât evenimentele negative majore, dar mai rare.
Uneori, stresul profesional este considerat ca un element pozitiv, cu efect benefic asupraperformanţelor. Aceasta se referă la “eustress” care se traduce prin activarea, mobilizarea resurselor individuale.
Este important să se facă distincție între “eustress” şi “distress”, ca o stare de stres cu efecte benefice, respectiv cu efecte negative asupra sănătății.
În condițiile în care o exigenţă a mediului profesional este motivantă pentru individ, aceasta acționează ca un factor de stres pozitiv. In același timp, dacă o constrângere este perceputa ca neplăcută, dificilă şi se manifestă permanent, ea poate conduce la stress (“distress“) şi la efectele sale negative.
Stresul este reacția pe care oamenii o pot avea atunci când simt că nu se pot adapta solicitărilor şi presiunilor cărora trebuie sa le facă faţă în viața de familie, personală sau la locul de muncă.
Solicitările nu conduc neapărat la stres. Ele pot stimula succesul care conduce satisfacția în muncă. Problemele apar atunci când solicitările sunt prea mari şi pe termen lung sau acționează din mai multe direcții; unele persoane îşi pot pierde controlul ceea ce poate conduce la stres.
Stresul poate fi cauzat de diferiți agenți stresori atât la locul de munca cât şi în afara acestuia. El poate avea diferite cauze şi diferite forme de manifestare. Unele persoane se pot adapta mai bine la agenții stresori, altele mai puțin, în funcție de personalitate şi circumstanțe.
Factorii de stres care acționează în viața de familie sau în viața personală pot afecta comportamentul la locul de munca sau se pot cumula cu cei de la locul de muncă, rezultând probleme de sănătate.
Fiecare manager şi angajat trebuie să cunoască factorii care conduc la stres (agenții stresori), cum poate fi identificat acesta şi ce se poate face pentru eliminarea sau reducerea lui. Lucrând împreuna şi utilizând tehnicile de management pot fi evitate aceste probleme.
Factori de stres la locul de muncă
Sunt determinaţi de stilul de conducere, lipsa unor obiective clare, slaba comunicare şi lipsa de informare în cadrul organizației, neconsultarea şi neimplicarea angajaților în schimbările şi modificările de la locul de muncă, statutul neclar în organizație, obiective şi priorităţi contradictorii, incertitudine în evoluția carierei, frustrări în dezvoltarea carierei, nesiguranța locului de muncă, slaba participare la luarea deciziilor
lipsa posibilităţii de control asupra propriei munci, diferite tipuri de hărţuire(agresivitate verbală, hărţuire sexuală,etc.), teama de tehnologie în raport cu responsabilitatea, lipsa de competenţă, program de lucru inflexibil, apariția imprevizibila a unor supraîncărcări ale sarcinii de muncă.
Simptomele stresului la locul de muncă
Simptome fizice : dureri de cap, tensiune, stare de oboseală, lipsa relaxării, indigestie, palpitații, dificultăţi respiratorii, stare de vomă, iritații ale pielii, stare de leșin, transpirație excesivă, susceptibilitate la alergii, constipație sau diaree, creștere sau scădere rapidă în greutate, frecvente răceli, gripe sau alte infecții minore.
Simptome pe plan intelectual :  dificultăţi în luarea deciziilor, tulburări de memorie, incapacitatea de concentrare, tulburări ale somnului, stare de îngrijorare, lipsa de ordine în gândire, erori, intuiție scăzută, persistenta gândirii negative, gândire pe termen scurt mai mult decât pe termen lung, decizii pripite.
Simptome pe plan emoțional : nervozitate şi iritabilitate, anxietate, sentimentul de insecuritate, proasta dispoziție, sensibilitate mare la critici, mai multă suspiciune, deprimare
sentiment de încordare nervoasă, mai multă îngrijorare fără motiv, lipsa entuziasmului, lipsa simțului umorului, alienare, mai putina satisfacție în viață, lipsa motivației
subestimare, pierderea încrederii în sine, lipsa satisfacției în muncă.
Schimbări de comportament : neliniște, agitație, sociabilitate redusă, pierderea apetitului sau supraalimentare, insomnie, consum mai mare de alcool sau de țigări, continuarea lucrului acasă, prea preocupat de problemele de serviciu pentru a se relaxa şi a se ocupa de propria persoană, tendința de a minți pentru a acoperi greșelile, comportament necorespunzător (tendința de a se certa,abuzuri verbale,etc.), productivitate redusă, predispoziție spre accidente de muncă, dificultate în vorbire ( bâlbâială, tremurul vocii).

Daca unele din aceste simptome se manifestă pe o perioadă mai îndelungata, este nevoie de sprijin. Aceste probleme pot fi discutate în mod confidențial cu conducătorul locului de muncă şi cu medicul de familie. 

RecomandareBibliocarti - Hrănește-te cu lectură!

Postări populare