Totul despre freelancer

Afla acum totul despre cum sa fii un freelancer bun

Guest Post-uri

Poti publica si tu guest posturi. Iti ofer un mod eficient de promovare. Contacteaza-ma acum.

Articole interesante

Citeste acum cele mai interesante articole de pe blog

Lumea digitala

Descopera prin intermediul blogului lumea digitala. Atentie, s-ar putea sa-ti placa.

Fermecătoarea deltă a Dunării

Una din cele mai promovate destinații turistice din România în ofertele agențiilor de profil este, fără îndoială, Delta Dunării. La capătul unui impresionant drum de peste 2.860 km adunând apele unui bazin hidrografic a cărui suprafaţă acoperă mai mult de 80% din suprafaţa Europei, Dunărea, cel de-al doilea fluviu ca mărime al bătrânului continent desenează la întâlnirea sa cu Marea Neagră, una dintre cele mai frumoase delte din Europa şi chiar din lume, cunoscută şi ca una din marile zone umede ale planetei. Întinderile de apă şi uscat ale mai tânăr teritoriu, care s-au format aici, conferă condiţii optime de viaţă pentru un număr impresionant de specii de plante şi animale, unele nemaifiind întâlnite în altă parte. 

Stuful, o prețioasă materie primă, insuficient cunoscută și exploatată, formează una dintre cele mai întinse suprafeţe compacte din lume, iar pădurile Letea şi Caraorman reprezintă limita nordică pentru două specii rare în ţara noastră de stejar, frecvent întâlnite în zonele sudice ale peninsulei Balcanice şi Italice. Alături de numărul mare de plante acvatice şi terestre se întâlnesc aici şi coloniile de pelicani şi cormorani, nelipsiți din nici un pliant de profil, ținte predilecte pentru amatorii artei fotografice, dar și o diversitate  uriașă de alte păsări acvatice care trăiesc sau vin aici pentru a cuibări sau ierna. 

Se remarcă, de asemenea, şi numărul mare de specii de pești cu valoare ecologică dar şi economică ridicată. Se poate spune că prin paleta vastă a habitatelor şi a formelor de viaţă pe care le găzduieşte într-un spaţiu relativ restrâns ca suprafață, Delta Dunării constituie un adevărat muzeu al biodiversităţii, o bancă de gene naturală de o valoare greu măsurabilă pentru patrimoniul natural universal. Având în vedere zestrea inestimabilă, dar și potențialul impresionant, s-a constituit, în 1990, Rezervația Biosferei Deltei Dunării, care prin resursele avute derulează proiecte legate de specificul zonei, căreia i se alătură și alte entități neguvernamentale, dar și agenți economici privați posesori de unități de primire turistică, în general pensiune cu specific. 

Peisajele deltaice, de un spectaculos magnific, angrenând zone cvasi sălbatice de viață, cuprinde gârle și canale înguste (Ierenciuc, Rădăcinos, Magiaru, Malafeica), lacuri cu un acvatoriu întins sau cu schimb activ natural de ape (precum Puiu, Fortuna, Lumina), lacuri cu schimb redus de ape, parțial acoperite cu vegetație plutitoare (Obretinul Mic), terenuri inundabile joase, japșe, formațiuni de plaur, păduri de stejar pe grinduri fluviale sau maritime, dune de nisip mobile, păsări rare sau chiar unice (pelicanul, egreta mare albă, lopătarul, piciorongul), dar și monumente sau obiective remarcabil construite de mâna omului. Speciile de pești prezintă un interes gastronomic îndreptățit, absolut toate pensiunile, hotelurile și restaurantele din zonă incluzând în meniurile lor mâncăruri care le conțin, printre cele mai solicitate fiind inegalabilul borș pescăresc, al cărui gust este dat de multitudinea de soiuri din care este pregătit, saramurile de biban sau din burtă de crap, delicioasele știuci umplute cu tot soiul de compoziții aromate sau plachiile din somn, armonizate cu legumele coapte în soarele prietenos al Deltei. 

Dar și preparatele din vânat pot fi găsite la unele dintre pensiunile sau restaurantele locului, cărora li se alătură, într-o dumnezeiască însoțire, vinurile podgoriilor dunărene, de la Murfatlar, Sarica-Niculițel, alb-translucide ca lumina vieții, rubinii, precum sângele mistreților răpuși de glonț sau roze-uri delicate, cu gusturi adunate din livezi, câmpii și ape răsfățate de răsărituri nemaivăzute.

RecomandareRoberto Kuzmanovic

Cum găsim mobilă?

Cum găsim mobilă? Este foarte important să acordăm o atenție sporită designului din interiorul apartamentului sau casei noastre. Un factor decisiv este mobila care împodobește fiecare cameră, bucătăria și, de ce nu, baia. Însă, cum putem să ne alegem mobila pe gustul nostru, dacă nu cunoaștem producători și magazine de mobilă? Să cutreierăm tot orașul, stând la semafoare, enervându-ne că nu găsim un loc de parcare și răpindu-ne timpul, deseori inutil, în speranța că vom găsi ceea ce căutăm este o soluție? Probabil, dar cu siguranță nu este cea mai optimă. 
De ce să nu cauți pe internet firma care-ți poate oferi exact ceea ce ai nevoie. De curând am găsit un site care se numește Mobila ta și are rolul de a pune în legătură magazinele și producătorii de mobilă din fiecare oraș, cu persoanele interesate să găsească mobilierul care și-l dorește. Puteți încerca să căutați acolo ceea ce aveți nevoie, exact în orașul dumneavoastră. În fiecare oraș se găsesc firmele prezentate, ofertele lor, datele de contact, au chiar și formular de comandă în cazul în care doriți să comandați ceva. Vinde sau cumpără mobilă.

Finanţare de afaceri în agricultură prin PNDR

Sub-Măsura 6.1. – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

1.      Solicitanţi eligibili

Persoanele care pot aplica în cadrul acestei sub-măsuri, sunt următoarele:
Tânărul fermier care se instalează pentru prima data ca unic şef al exploataţiei agricole.
Persoana juridică în care un tânăr fermier se instalează împreună cu alţi tineri fermieri şi care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii şi riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective.
Condiţii de eligibilitate şi de implementare corectă a planului de afaceri:
Solicitantul se încadrează în următoarele categorii:
Persoană fizică autorizată / întreprindere individuală / întreprindere familială
Societate cu răspundere limitată (SRL)
-exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/întreprindere mică
-are o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000 SO
-exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare (APIA), în Registrul agricol şi/sau în Registrul exploataţiilor (ANSVSA) înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri
-solicitantul îşi stabileşte domiciliul în cadrul unităţii administrativ teritoriale în care exploataţia este înregistrată
-solicitantul va fi încadrat într-o activitate salarizată în termen de maximum 9 luni de la data semnării contractului de finanţare, în cadrul unităţii administrativ teritoriale în care este înregistrată exploataţia
-sediul social al solicitantului va fi localizat în aceeaşi unitate administrativ teritorială în care este înregistrată exploataţia
-devine fermier activ în termen de 18 luni de la data instalării
-deţine competenţe şi aptitudini profesionale, îndeplinind cel puţin una dintre următoarele condiţii:
-studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară
-cunoştinţe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire / certificat de competenţe dobândite ca urmare a experienţei sau angajamentul de a dobîndi competenţele profesionale adecvate într-o perioadă de graţie de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului
-în cazul în care exploataţia agricolă vizează creşterea animalelor, Planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu

2. Valoare financiară nerambursabilă

Sprijinul va fi acordat sub formă de primă, pe o perioadă de 5 ani, în valoare de:
50.000 euro, pentru exploataţii cuprinse între 30.000 SO şi 50.000 SO
40.000 euro, pentru exploataţii cuprinse între 12.000 SO şi 29.999 SO
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranşe, astfel:
75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanţare
25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanţare (sub condiţia îndeplinirii corecte a planului de afaceri, până la acel moment)

3. Investiţii:

Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, sub rezerva condiţiilor privind cheltuielile neeligibile.
În cazul în care planul de afaceri vizează creşterea animalelor, planul de faceri va viza obligatoriu obiective / amenajări minime de depozitare si gestionare a gunoiului de grajd, astfel încât aceste cheltuieli sunt obligatorii.
Tinerii fermieri care beneficiază de sprijin, pot achiziţiona terenuri agricole în limita a 10% din totalul cheltuielilor totale eligibile prevăzute în planul de afaceri.
Cheltuielile  neeligibile sunt următoarele :
-achiziţionarea de bunuri şi echipamente second hand.
-cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare a proiectului.
-cheltuieli cu achiziţia mijloacelor de transport pentru uz personal sau transport persoane.
-investiţii ce fac obiectul dublei finanţări care vizează aceleaşi costuri eligibile
-dobânzi debitoare
-achiziţionarea de terenuri neconstruite care depăşesc 10% din cheltuielile totale eligibile prevăzute în planul de afaceri şi de terenuri construite.
-achiziţionarea de terenuri construite.
-TVA, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale.
-în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing (marja locatorului, costuri de refinanţare a dobânzilor, cheltuieli generale şi cheltuielile de asigurare)
Cheltuielile eligibile prin Programul Naţional de Sprijin şi Programul Naţional Apicol, precum şi cele care pot face obiectul dublei finanţări.

4. Paşi necesari în procesul de instalare a tânărului fermier

Înregistrarea tânărului fermier la Oficiul Registrului Comerţului ca microîntreprindere / întreprindere mică cu obiect de activitate în domeniul pentru care solicită sprijin, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare.
Depunerea şi înregistrarea Cererii de Finanţare însoţită de Planul de Afaceri şi documentele justificative, precum şi documentele anexă. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului, iar înaintea solicitarii celei de-a doua tranşe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploataţiei, prin comercializarea producţiei proprii, în procent de minimum 20% din valoarea primei tranşe de plată.
Instalarea tânărului fermier – aceasta este considerată finalizată la momentul implementării corecte a planului de afaceri.

Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tânărul fermier trebuie sa se afle în proces de instalare într-o exploataţie agricolă care are dimensiunea de minimum 12.000 SO, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanţare.
RecomandareRoberto Kuzmanovic

Portal profesionist în domeniul juridic

Ești în căutarea unui portal profesionist în domeniul juridic?
Avocați - Notari.com este exact ceea ce ai nevoie.

Despre website
În acest portal este punctul de întâlnire al executorilor judecătorești, avocaților și al notarilor care și-au expus competențele pentru potențialii clienți interesați de serviciile acestora.
Considerăm că fiecare persoană, mai mult sau mai puțin, a întâmpinat dificultăți fie personale, fie legate de job, în ceea ce privește legea. Un domeniu care de cele mai multe ori, necesită specialiști care pot găsi cele mai optime soluții pentru problemele noastre. 
Însă atunci când vine vorba de găsirea unui specialist de genul, din orașul nostru, lucrurile se complică puțin. Unde-i găsim? Așa a luat naștere portalul sus menționat. 
Acești oameni ai legii sunt listați pe localități și categorii, ușurând navigarea vizitatorului pe site și găsirea unui avocat, notar sau executor judecătoresc foarte rapid. 
Există posibilitatea de a-i contacta direct prin completarea unui formular din pagina fiecăruia, iar mesajul tău ajunge direct în adresa personală a fiecăruia specialist. 
Pentru mai multe detalii, vă invităm să aruncați o privire pe portalul Avocați Notari Executori judecătorești.

Beneficiarii programului de finanţare pentru întreprinzători debutanţi

Beneficia de prevederile Programului: persoanele fizice, denumite în continuare întreprinzători debutanţi, care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de înscriere în program, următoarele criterii de eligibilitate:
a) au capacitate juridică deplină de exerciţiu;
b) anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
c) înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei Ordonanţe de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011;
d) declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii;
e) să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program.

Pentru încadrarea în Program, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) este societate comercială cu răspundere limitată-debutant (SRL-D), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale ordonanţei de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011;
b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,  cu modificările şi completările ulterioare, şi ale  ordonanţei de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011, cu modificările şi completările ulterioare;
c) este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi, aşa cum se prevede în Art. 3.1 al prezentului Ghid;
d) este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
e) are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2).
În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţii următoarele:
Intermedieri financiare şi asigurări:
- 641 - Intermediere monetară
- 642 - Activităţi ale holdingurilor
- 643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
- 649 - Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
- 651 - Activităţi de asigurări
- 652 - Activităţi de reasigurare
- 653 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
- 661 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
- 662 - Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
- 663 – Activitati de administrare a fondurilor
tranzacţii imobiliare:
- 681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 683 - Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract               
- 920 - activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
- 110 - Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate)
- 1200 - Fabricarea produselor din tutun
- 2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei
- 2051 - Fabricarea explozivilor
- 4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
- 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv:
a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:
- 031 - Pescuitul
- 032 - Acvacultura
b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene:
- 011 - Cultivarea plantelor nepermanente
- 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente
- 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire
- 014 - Creşterea animalelor
- 015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
- 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
- 017 - Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
c) activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
a. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
b. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
d) activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;
f) ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN  Rev.2)
- 051 - Extracţia cărbunelui superior
- 052 - Extracţia cărbunelui inferior
- 061 - Extracţia petrolului brut
- 062 - Extracţia gazelor naturale
- 0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
- 0892 - Extracţia turbei
- 091 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
- 099 - Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
g) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.
Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se obţine la data înmatriculării la Registrul Comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul său social.  Prin derogare de la art. 36 din Legea nr.26/1990 privind Registrul Comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numele unei microîntreprinderi aparţinând întreprinzătorului debutant se compune dintr-o denumire proprie însoţită de sintagma scrisă în întregime “societate cu răspundere limitată – debutant” sau abrevierea “S.R.L. – D.”
Sursa informaţiilor: Ghidul solicitantului programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri
RecomandareRoberto Kuzmanovic

Servicii copywriting şi content writer

<div style="text-align: justify;">
<span style="color: red;"><strong>Scurtă prezentare</strong></span>
Indiferent că sunt lucrări de licenţă, proiecte sau articole pentru mediul online, ele pot fi rescrise, corectate sau tehnoredactate pentru a îmbunătăţi prin toate mijloacele posibile calitatea prezentării produsului sau serviciului tău.
Articole sponsorizate sau advertoriale foarte bine optimizate SEO, descrieri pentru produse cu mesaj persuasiv și multe alte metode care pot promova site-ul și crește vânzările tale.</div>
<div style="text-align: justify;">
Un articol scris frumos nu poate fi decât un mare avantaj pentru serviciul sau produsul tău. El are rolul de a informa cât mai simplu şi mai plăcut ceea ce oferi, într-un mod cât mai pozitiv și creativ, astfel încât cititorul să fie impresionat, potenţialul client să devină client mulţumit.
Cea mai bună promovare a afacerilor şi a produselor se face prin mediul online, lucru care nu trebuie neglijat şi căruia trebuie să îi acordaţi o deosebită importanţă, iar SEO câştigă un rol foarte important!</div>
<div style="text-align: justify;">
<strong><span style="color: red;">Scriem, rescriem, corectăm, recenzăm sau tehnoredactăm texte atât pentru mediul online, cât şi offline.</span> </strong>
Conţinutul textual este unic, personalizat, corect gramatical, cu un aspect plăcut şi atractiv.</div>
<div style="text-align: justify;">
Ai nevoie de ajutor? Angajează un copywriter sau content writer care să te ajute, economisind bani. Nu mai sta pe gânduri! Dacă încă nu ne cunoști modul de operare cu clienții citește pagina cu servicii online.</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: red;"><strong>Ne ocupăm cu </strong></span>scrierea articolelor, advertorialelor, articole sponsorizate, mesaje cu conținut persuasiv în limba română, îmbunătățim text, îl corectăm sau rescriem, inserăm diacritice, (tehno) redactăm lucrări, recenzăm produse sau scriem descrieri pentru produsele sau serviciile tale care vor îndemna potențialul client să cumpere.</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: red;"><strong>Avantajele tale</strong></span></div>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Înţelegem cu uşurinţă nevoile tale încât să îţi oferim ceea ce îţi doreşti</li>
<li>Implicare şi responsabilitate deosebită din partea noastră</li>
<li>Preţuri optime</li>
<li><strong>Portofoliu foarte relevant</strong></li>
<li>Timp relativ scurt de finalizare a proiectelor</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<strong><span style="color: red;"><span style="color: black;">Spune-ne de ce ai nevoie, să-ți spunem care este oferta noastră pentru tine!&nbsp;Contactează-ne acum sau</span>&nbsp;comandă direct. Vezi website-ul lui <a href="http://kroberto.com/" target="_blank">Beto</a>.</span></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong><span style="color: red;"><br /></span></strong></div>
<div style="text-align: right;">
<strong>Andreea P.</strong></div>

Obrazul subţire cu cosmetică de lux se ţine

Cărei femei nu i se accelerează bătăile inimii atunci când aude sintagma „cosmetică de lux” ? Cine nu şi-ar dori să aibă parte de cele mai sofisticate tratamente pentru piele, păr, unghii?
Pe Internet vedem actrițe care arată senzaţional şi tot acolo apar şi imagini ale aceloraşi dive nemachiate. Atunci toată lumea se grăbește să exclame: „Vai, dar cum arată nemachiată! Groaznic, n-o mai recunoști!”. Dincolo de invidie ori Photoshop există un sâmbure de adevăr: în momentul în care filmează, pozează ori dau interviuri, actrițele sunt machiate şi aranjate în mod profesional. În spatele imaginii impecabile stau cei mai mari specialiști în industria frumuseții, care folosesc cu pricepere cele mai bune produse de cosmetică astfel încât clienta lor să arate fără cusur. Aşa că este de înţeles ca atunci când persoana respectivă apare fără a fi apelat la serviciile make-up artiștilor şi hair-stylistilor de lux, contrastul să fie uriaș.
Așadar, machiajul profesionist și cosmetica de lux fac minuni. Prin cosmetică de lux înțelegem toate procedurile de înfrumusețare la un standard ridicat de calitate dar și utilizarea unor produse revoluţionare, cum ar fi creme cu extract de aur ori caviar, uleiuri nobile, seruri anti-rid cu venin de şarpe sau chiar cu celule stem din mere elveţiene. Desigur că același produs nu este bun pentru toată lumea. Fiecare persoană este unică, la fel și nevoile ei în materie de îngrijire. Evident, cosmetica de lux are soluţii pentru toate tipurile de ten sau de păr, iar fiecare cremă, blush, gloss, mască, etc. va acţiona exact la nivelul unde este nevoie, va hidrata, matifia, curăţa, ascunde o mică imperfecţiune şi va scoate în evidenţă cele mai frumoase trăsături ale clientei. De exemplu, prinţesa Kate Middleton foloseşte produse cosmetice pe bază de venin de albine, pentru a preveni efectele îmbătrânirii, Mia Kunis foloseşte o cremă cu diamante pentru exfoliere, Angelina Jolie îşi răsfaţă tenul cu cremă de caviar, iar Rihanna cheltuieşte în jur de 50000 $ săptămânal pentru serviciile unor specialişti în beauty. Tratamentele de ultimă generaţie cu laser pentru eliminarea celulitei, oxigenul hiperbaric, şedinţele interminabile la solar şi terapia Vampir sunt doar câteva dintre procedurile la care apelează diva pentru a arăta perfect.
Așadar, cum să nu ne dorim o ședință (sau mai multe) de cosmetică de lux, din moment ce vom arăta ca şi cum ne-am pregăti pentru un pictorial într-o revistă de modă?

RecomandareRoberto Kuzmanovic

Finanţare prin Programul sau Iniţiativa Jeremie

Prin Ordinul ministrului economiei nr. 2499 din 2013,  publicat în Monitorul Oficial nr. 46/2014, s-a aprobat schema de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă, prin iniţiativa JEREMIE în Romania.  

Această schemă transparentă de ajutor de minimis, care nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, este aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul IMM la finanţare”, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE).

Autoritatea care administrează schema este Fondul European de Investiţii (FEI), iar furnizor este Ministerul Economiei, prin Autoritatea de management a Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice 2007-2013″.

În cadrul acestei scheme, suma totală maximă estimată, alocată ajutoarelor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă de către Fondul de Participare Jeremie (FPJ), va fi de maximum 150 de milioane de euro (echivalent lei), sumă care este distribuită în mod egal pentru anii 2014 şi 2015.

Schema se aplică din 20 ianuarie, data publicării în Monitorul Oficial, până la 30 iunie 2014. Pentru perioada de aplicare ulterioară datei de 30 iunie 2014, această schemă de ajutor de minimis va fi armonizată cu prevederile noului regulament privind ajutorul de minimis elaborat de Comisia Europeană. În cazul în care schema nu va fi armonizată cu noile reglementări privind ajutorul de minimis, aceasta îşi va pierde valabilitatea.

În cadrul acestei scheme, se vor încheia de către FEI (FPJ) unul sau mai multe acorduri operaţionale cu unul sau mai mulţi intermediari financiari (bănci). Fiecare bancă cu care se semnează un acord operaţional JEREMIE primeşte de la FEI o facilitate de credit, în scopul acordării de credite pentru IMM-uri eligibile cofinanţate în mod egal de FEI (FPJ) la dobândă zero şi de către bancă la dobânda pieţei, conform unei rate de cofinanţare prestabilite în apelul pentru expresii de interes (în acest caz: 50% FEI/FPJ, 50% banca).

Banca împrumutată nu plăteşte dobândă către FEI (FPJ) câtă vreme fondurile obţinute prin linia de credit JEREMIE sunt transformate în credite acordate IMM într-un timp foarte scurt, conform specificaţiilor prevăzute în fiecare acord operaţional.

Prin cofinanţarea de 50% cu dobândă zero din facilitatea JEREMIE, fiecare întreprindere împrumutată în cadrul acestui instrument beneficiază de un credit la aproximativ jumătate din dobânda de piaţă a băncii respective pe care întreprinderea ar fi plătit-o dacă nu ar fi existat facilitatea JEREMIE.

Perioada maximă de acordare a creditelor cu dobândă parţial subvenţionată va fi de aproximativ 24 de luni de la semnarea acordului operaţional cu un intermediar financiar (dar nu mai târziu de 31 decembrie 2015).
Pe durata contractelor operaţionale, creditele eligibile pot fi acordate de către intermediarul financiar şi raportate ulterior către FEI.

Prin facilitatea acordată în cadrul schemei se va putea acoperi cel mult 50% din valoarea fiecărui credit eligibil nou-acordat de un intermediar financiar unei IMM eligibile. FEI, acţionând ca FPJ, şi intermediarul financiar vor acţiona nepreferenţial cu privire atât la suportarea riscului de credit, cât şi la eventualele recuperări ulterioare ale pierderilor asociate producerii riscului de credit.

Creditele cu garanţia JEREMIE pot fi accesate numai de IMM-uri, inclusiv start-up-uri. Firmele care solicită creditul nu trebuie să fie declarate in stare de dificultate financiară, faliment, lichidare, trebuie să-şi fi îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele speciale şi să nu fie obiectul unei decizii anterioare de recuperare a Comisiei Europene etc.

Companiile trebuie sa respecte regulile privind cumulul ajutoarelor de minimis pe o perioadă de trei ani consecutivi, garantia JEREMIE fiind considerată ajutor de minimis.

Firmele care solicită credite prin programul JEREMIE nu trebuie sa aibă activitate în producţia şi comerţul de tutun şi băuturi alcoolice, producţia şi comerţul cu arme şi muniţii, precum şi cazinouri.
RecomandareRoberto Kuzmanovic

Marea Neagră, o fascinație milenară

Marea Neagră este întinderea de ape în suprafață de 423.488 km din bazinul geomorfologic denumit pontic, unul din bazinele complexului tectonic tethysian, acesta fiind parte a orogenezei alpino-himalayene, ce integrează și munții care o mărginesc la nord (în Crimeea), la nord-est (Caucazul) și la sud (lanțurile pontice). 

Ea este situată între Europa sud estică și Asia Mică, având ca state riverane România, Rusia, Ucraina, Bulgaria, Turcia și Georgia. Comunică prin strâmtori cu alte mări: prin Strâmtoarea Cherci este legată de Marea Azov, prin Bosfor de Marea Marmara, iar prin strâmtoarea Dardanele de Marea Egee, implicit de Marea Mediterană. Marea Neagră este, din punct de vedere hidrologic, un rest al Mării Sarmatice și prezintă o serie de caracteristici unice în lume : ape salmastre (în medie 16-18 grame de sare pe litru față de 34-37 în alte mări și oceane), stratificare între apele de suprafață oxigenate și cele adânci anoxice (fenomen denumit euxinism), limane la gurile fluviale, floră și faună cu multe specii-relicve. În zona litoralului românesc salinitatea scade și mai mult, în mod obișnuit fiind între 7 și 12 la mie. Cea mai mare adâncime este de 2211 m, în apropiere de Ialta. 

În antichitate, pe ţărmurile Mării Negre, cunoscută și ca Pontul Euxin, grecii au întemeiat mai multe oraşe (Callatis, Tomis, Histria, Phanagoria, Apolonia etc.) care au avut un important rol economic, politic şi cultural. Este binecunoscut episodul exilării marelui poet roman Ovidiu de către  împăratul Augustus la Tomis, pentru motive încă neelucidate, dar și alte evenimente istorice legate de Marea Neagră, devenită un punct de interes strategic. Geografic, litoralul românesc, care însumează 245 de kilometri, face parte din regiunea Dobrogea, cu județele Tulcea și Constanța, cuprinzând însă și unitățile administrative bulgărești Dobrici și Silistra. 

Indubitabil, zona litorală a Mării Negre este cea mai cunoscută și exploatată din punct de vedere turistic, însă rezervele sale în domeniu sunt uriașe, alte state, precum Turcia, Bulgaria sau Grecia dovedindu-se, din păcate, cel puțin până acum, superioare în punerea în aplicare a unor strategii câștigătoare. 

Litoralul se întinde de la granița cu Ucraina, șerpuind apoi, molatic și fermecător până la hotarul cu Bulgaria, ceva mai jos cu câteva sute de metri de celebra stațiune Vama Veche, devenită o emblemă a turismului nonconformist, ieftin și tineresc. Un mozaic special de etnii trăitoare aici într-o armonie desăvârșită, integrat organic bogățiilor naturale binecuvântate fac din această zonă o tentație irezistibilă pentru turiștii care preferă altceva-ul confortului sec, așa zis occidental, oferit de zone similare din alte părți. 

O simplă înșiruire a unor nume de localități, cu obiectivele turistice pe care le au, unele unice, este edificatoare : mirifica Sulină a lui Jean Bart, satul port Sfântu Gheorghe, acolo unde Dunărea se îmbrățișează cu marea, tot mai vizitata Gură a Portiței, bătrâna Constanță, Năvodariul cel tânăr, Mamaia, supranumită Perla litoralului românesc, „sărăria” Tuzla, Agigea, cele două Eforii, Costineștiul, Techirghiolul atoatevindecător, stațiunile Venus și Saturn, iar la sud de tot, sătucul 2 Mai, de pe malul lacului cu același nume, și deja pomenita Vamă Veche, preferata boemilor. 

Apele mării, cu aerul puternic ozonat, plajele suficient de generoase, cu nisip fin, mai populate sau mai izolate și soarele plăcut, cărora li se alătură oferta de pensiuni (unele foarte ieftine), hoteluri și restaurante, celebrele cherhanale, pot constitui suficiente motive pentru sejururi aici, și nu altundeva, indiferent de tentațiile din reclamele agențiilor. Pentru că, printre altele, vinurile aromate limpezi sau rubinii ale Dobrogei și varietatea culinară, cu influențe de la națiile megieșe, de aici nu pot fi găsite la alții.

RecomandareRoberto Kuzmanovic

Munții noștri aur poartă…

Cunoscuta expresie invocată adeseori, în înțelesul versurilor din poezia lui Octavian Goga, inspirată însă din spusele lui Avram Iancu, este una ilustrativă pentru bogăția inestimabilă, diversă a munților noștri. Ei sunt ca o corolă acoperită de păduri seculare de fagi sau de conifere printre care se aștern poieni de o frumusețe răpitoare, înălțând către cer piscuri semețe, iarna stăpânite de zăpezile pure ale anotimpului. Din vârfurile cele mai înalte până la poale, vegetația montană este dispusă etajat, variind în funcție de altitudine și clima locului, aducând după sine și distribuția faunei, una aparte, generatoare de pasiuni cinegetice. Pe cei mai înalți munți de la noi, zăpada persistă uneori până în lunile de vară, ceea ce face ca pădurile sa coboare spre înălțimi mai mici, către zonele superioare nemaifiind decât pajiștile alpine, cu plante scunde ca o perie și vârfuri golașe de stânci, unde numai caprele negre sau acvilele pot ajunge. Astfel de munți sunt: Făgăraș (cunoscuți și ca „Alpii Transilvaniei" sau „Acoperișul României"), cu cele mai înalte două piscuri, Moldoveanu (2544 m) și Negoiu (2535 m), apoi Parâng și Retezat ("Paradisul lacurilor alpine"), cu trei înălțimi vânate de alpiniști (Peleaga - 2509 m, Păpușa - 2502 m și Retezat - 2458 m) și cei ai Rodnei cu vârfurile Pietrosu Mare (2305 m) si Ineu (2279 m). Despre munții pitici (înălțimea maximă 467 m) ai Măcinului dobrogean, cu aspect de podiș, se știe că ei sunt cei mai vechi, dar care din punct de vedere turistic reprezintă o atracție justificată fiind depozitarii unor obiective unice : rezervația naturală națională ce poartă numele munților, pădurea Valea Fagilor de la Luncavița, cea de la Niculițel sau Pădurea Dealul Bujorului de la Babadag, toate populate cu specii rare, alături de vestigii istorice sau geologice milenare. În ceea ce privește atracțiile celorlalți munți de la noi, se detașează din imensa lor mulțime,  Rezervația "Lacul alpin glaciar Bâlea", din Făgăraș, cu cel mai mare lac alpin din România și cu vegetație alpină specifică, plante rare, unele ocrotite (tisa, zâmbrul, laricea sau zada, smirdarul) și faună bogată (acvila de munte, cocoșul de munte și cocosul de mesteacăn, capra neagră, râsul). Alte rezervații căutate și vizitate sunt în masivul Iezer-Păpușa, spre Câmpulung Muscel (aici cresc degetăruțul alpin, gențiana alpină, garofița alpină, scânteiuțele de munte), Rezervația Iezerul Cândrelului și Rezervația Lacul alpin Câlcescu, Rezervația Parcul Național Retezat (inclusă și pe lista Rezervațiilor naturale ale Biosferei de către UNESCO), lacurile alpine (tăuri), legate de existenta foștilor ghețari, dar și pensiunile, la prețuri accesibile, majoritatea cu specific local, tot mai numeroase în ultima vreme, înființate, multe dintre ele chiar în gospodăriile țărănești. Sunt binecunoscute turiștilor îndrăgostiți de munte, cele din Apuseni, din Carpații Maramureșului și Bucovinei sau cele din zona Rucăr-Bran-Moeciu, care constituie o foarte puternică zonă turistică, acolo unde ospitalitatea gazdelor și deosebita calitate a produselor, absolut naturale, sunt repere importante în alegerea destinațiilor de călătorie. O altă componentă a ofertei specifice o reprezintă stațiunile montane, unde partea de cazare este, în general, asigurată de vile și hoteluri, mai vechi sau mai noi, atractivitatea fiind sporită atât de pârtiile de schi, amenajate în 16 județe ale țării, din Maramureș până pe Valea Prahovei, cât și de bazele de tratament existente în unele dintre ele. Cele mai cunoscute stațiuni sunt Predeal, Rânca, Poiana Brașov, Bușteni, Sinaia, Azuga, Păltiniș sau Straja, dar potențialul lor este departe de a fi exploatat integral, gradul de ocupare situându-se la niveluri apreciabile doar iarna, însă, cu siguranță, beneficiind de o publicitate bine direcționată, lucrurile vor evolua, aducând munții României în prim planul ofertei turistice.
RecomandareRoberto Kuzmanovic

Arta – de la creativitate la produs comercial

De la simple zgârieturi pe pereţii din piatră ai peşterilor, la sculpturile greceşti, apoi la Mona Lisa lui Da Vinci şi până în zilele noastre la arta abstractă, formele artistice au evoluat continuu, s-au adaptat societăţii şi timpului în care au luat naştere. De asemenea, arta s-a manifestat în varii domenii, iar puterea ei de a transmite întotdeauna a despărţit-o de „normal”. Aici a fost şi secretul care a separat arta de toate celelalte creaţii – arta transmite mesaje profunde folosindu-se de creativitate şi talent. Istoria ne spune clar că arta a avansat mai mult sau mai puţin în funcţie de nivelul cultural al fiecărui popor. Dacă grecii antici au cunoscut un apogeu artistic în majoritatea domeniilor, romanii, mai puţin avansaţi din punct de vedere cultural, au preferat să asimileze această artă, să se lase acaparaţi de frumuseţea şi complexitatea artei greceşti – marii cuceritori sunt cuceriţi de artă. Cu toate acestea, ea a înflorit şi a fost preţuită în toate comunităţile, de la cele primitive la cele moderne. Sentimente, emoţii, vibraţii, subiectivism – toate sunt transmise prin intermediul artei. Suntem zilnic martorii manifestării artei în diferite domenii. Fie că este vorba despre fotografie, pictură, muzică ş.a.m.d. arta este într-o continuă schimbare în toate domeniile şi în toate societăţile. De-a lungul timpului, arta a avut pe rând valoare estetică, apoi comercială şi, în societatea modernă a căpătat şi o valoare politică. Şi totuşi, care este adevărata valoare a artei? Poate fi aceasta vândută sau tratată ca „produs”? Sau mai degrabă valoarea inestimabilă a acesteia îi asigură un loc doar în muzee unde poate fi accesibilă tuturor? Arta contemporană românească duce clar lipsă de talente veritabile, iar arta clasică este tot mai des vândută peste hotare, către colecţionari care nu se uită la preţuri pentru a deţine un exemplar de artă original. Şi, dacă înainte de 1989 obiectele de artă erau „conservate” pe teritoriul ţării, fără ca măcar artiştii să ajungă să fie cunoscuţi pe plan european, astăzi ne vindem fără urmă de regret până şi obiectele de patrimoniu. Am pendulat astfel dintr-o extremă într-alta, fără să găsim acel punct de echilibru, fără a conferi valoare artei şi nu un preţ, fără a lăsa cultura artistică să circule. Nu în urmă cu foarte mult timp, controversele referitoare la „Cuminţenia Pământului” a lui Brâncuşi umpleau canalele de ştiri, iar Ministerul Culturii era invitat să achiziţioneze celebra sculptură pentru a rămâne pe teritoriul ţării noastre. Tăcerea statului român nu doar că a intrigat, dar a generat şi multiple discuţii contradictorii. Soluţia întârzie să apară chiar şi astăzi când încă nu s-a reuşit strângerea sumei necesare de către guvernul român. Site-ul Doze Culturale îşi propune să promoveze diferitele forme de artă clasică şi contemporană, să susţină talentele artistice moderne, să ofere informaţii cultural – artistice, să îi dea artei un loc binemeritat în societatea actuală, când profunzimea pare să fie tot mai mult anulată de ritmul alert al traiului zilnic. Ocrotirea valorilor artistice, integrarea artei în viaţa zilnică, educarea artistică şi informarea cititorilor sunt alte obiective importante pe care Doze Culturale urmăreşte să le atingă pe parcurs.