Totul despre freelancer

Afla acum totul despre cum sa fii un freelancer bun

Guest Post-uri

Poti publica si tu guest posturi. Iti ofer un mod eficient de promovare. Contacteaza-ma acum.

Articole interesante

Citeste acum cele mai interesante articole de pe blog

Lumea digitala

Descopera prin intermediul blogului lumea digitala. Atentie, s-ar putea sa-ti placa.

Fragment din Evadarea James Clavell

— Dacă vă atingeţi de ea, dumneata sau vreunul din ceilalţi, jur că vă omor, vă fac bucăţele!
          — Sunt de acord că trebuie să fie foarte greu să ai o asemenea soţie. E mai bine să ai una urâtă decât una ca ea – dacă nu o pui să poarte chador. Acum spune-mi, vrei sau nu să o vezi?
          — Ce trebuie să fac?
          Maiorul răspunse cam iritat:
          — Să fii calm, să te controlezi şi să nu mai faci prostii.
          I se adresă apoi sergentului în turceşte:
          — Du-te şi adu-o.
          Mintea lui Erikki era pregătită pentru un dezastru sau o stratagemă. Apoi o văzu la capătul coridorului, teafără şi nevătămată, şi aproape îi dădură lacrimile de uşurare, la fel ca şi ei.
          — Oh, Erikki! …
          — Ascultaţi-mă amândoi cu atenţie, spuse maiorul scurt. Deşi ne-aţi provocat o mulţime de necazuri şi neplăceri, am decis că mi-aţi spus amândoi adevărul. Veţi fi trimişi imediat sub pază la Istanbul, discret, şi veţi fi predaţi ambasadorului vostru, foarte discret, pentru a fi evacuaţi din ţară, cât mai discret.
          Amândoi se uitau buimăciţi la el.
          — Înseamnă că vom fi eliberaţi? întrebă ea, ţinându-se de zăbrele.
          — Imediat. Dar ţinem să fiţi discreţi şi asta face parte din înţelegerea noastră. Va trebui să vă angajaţi în scris că veţi păstra toată discreţia. Asta înseamnă că nu trebuie să se scurgă nici un fel de informaţii, să nu se discute nici în public, nici în particular despre evadarea şi despre escapadele voastre. Sunteţi de acord?
          — O, da, da, bineînţeles. Dar nu e vorba de nici o păcăleală?
          — Nu.
          — Dar… de ce? De ce după… de ce ne daţi drumul să plecăm? Erikki nu-şi putea găsi cuvintele, pentru că tot nu-i venea să creadă.
          — Pentru că v-am testat pe amândoi şi amândoi aţi trecut cu bine testele, nu aţi comis nici un fel de delicte pe care să le consider crime. Jurămintele voastre sunt o chestiune între voi şi Allah, nu pot fi supuse aprecierii nici unui tribunal pământesc şi, din fericire pentru voi, mandatul de arestare era ilegal. Şi, prin urmare, inacceptabil. Komiteh! pufni el dispreţuitor, apoi observă cum se uitau unul la altul şi, o clipă, rămase uluit şi invidios.
          Curios că Hakim Han a pus komitehul să emită şi să semneze mandatul de arestare şi nu poliţia, ceea ce ar fi făcut ca extrădarea să fie legală. I se adresă sergentului:
          — Dă-i drumul prizonierului. Vă aştept pe amândoi la mine în birou. Nu uitaţi că mai am să vă înapoiez bijuteriile. Şi cele două cuţite.
          Maiorul se îndepărtă.
          Uşa celulei se deschise cu zgomot. Sergentul şovăi un moment, apoi plecă. Nici Azadeh, nici Erikki nu-l observară plecând, nici nu luară în seamă duhoarea din celulă. Nu aveau ochi decât unul pentru celălalt, ea afară, încă mai ţinându-se cu mâinile de zăbrele, el înăuntru, tot agăţat de zăbrele. Nu se mişcau, îşi zâmbeau numai.
          — Insha’Allah? spuse ea.
          — De ce nu?
          Apoi, încă dezorientat de eliberarea lor de către acest om cinstit pe care, numai cu o clipă mai devreme, l-ar fi sfâşiat în bucăţele ca pe întruchiparea Răului, Erikki îşi aminti de ceea ce spusese maiorul despre chador şi cât de ademenitoare era ea. În ciuda dorinţei lui de a nu întina miracolul, Erikki izbucni:
          — Azadeh, aş vrea să las tot răul aici. Se poate? Ce este cu John Ross?
          Zâmbetul ei nu se schimbă, deşi ştia că sunt amândoi pe marginea prăpastiei. Păşi cu toată încrederea înainte, bucuroasă că el deschisese discuţia.
          — Cu mult timp în urmă ţi-am spus că l-am cunoscut odată, demult, pe vremea când eram foarte tânără, spuse ea cu voce blândă, ascunzându-şi neliniştea. În sat şi la bază, el mi-a salvat viaţa. Când am să-l întâlnesc din nou, dacă am să-l mai întâlnesc, am să-i zâmbesc şi am să fiu fericită. Te implor să faci şi tu acelaşi lucru. Trecutul este trecut şi aşa trebuie sa rămână.
          „Acceptă-l acum, Erikki, se ruga ea în gând, acum şi pentru totdeauna, fiindcă altfel căsnicia noastră se va încheia rapid, şi nu din voinţa mea, ci pentru că ai să-ţi faci viaţa imposibilă şi n-ai să mă mai vrei alături de tine. Atunci am să mă întorc la Tabriz şi am să încep o altă viaţă. E trist, dar adevărat: asta este ceea ce am decis să fac. Nu-ţi voi aminti de promisiunea pe care mi-ai făcut-o când ne-am căsătorit – nu vreau să te umilesc – dar ce păcat că ai uitat. Te iert numai pentru că te iubesc. O, Allah, bărbaţii sunt atât de ciudaţi, atât de greu de înţeles. Te rog, aminteşte-i de jurământ acum!”
          — Erikki, murmură ea, lasă trecutul să rămână în trecut, te rog, îl imploră ea din ochi, aşa cum numai o femeie ştie să implore.
          Dar Erikki îşi feri privirea de ochii ei, ruşinat de propria prostie şi gelozie. „Azadeh are dreptate, îşi spuse în sinea lui, ăsta a fost trecutul. Mi-a vorbit de el în mod cinstit şi i-am promis de bunăvoie că am să mă împac cu gândul ăsta, iar el i-a salvat viaţa. Are dreptate, dar chiar şi aşa, tot sunt sigur că îl iubeşte.”
          Privi în jos spre ea, în ochii ei, şi în mintea lui se trânti cu putere o uşă, el o încuie şi aruncă cheia. Vechea şi cunoscuta căldură a apropierii ei îl pătrunse încet, purificându-l.
          — Ai dreptate, sunt de acord, ai dreptate! Te iubesc – pe tine şi Finlanda, pentru totdeauna!
          Erikki o ridică în braţe şi o sărută, iar ea îi răspunse la sărut, apoi se agăţă strâns de el în timp ce el o purta în braţe, fără nici un efort, de-a lungul culoarului.
          — Oare există saună la Istanbul, crezi că o să ne lase să dăm un telefon, numai unul, crezi că…

          Dar ea nu-l mai asculta – zâmbea propriilor gânduri.

Extras din Dicționar de mitologie de George Lăzărescu

LIOCRIT Unul: din pretendenţii Penelopei* (proci*) ucis, la întoarcerea lui Ulâse* în patrie, de Telemac*.
          LIRA Instrument muzical foarte răspândit în antichitate, presupus a fi fost inventat de Hermes*, Orfeu*, Apollo* sau Amfion*.
          LIRIOPE Mama lui Narcis*, nimfă* preschimbată îritr-o apă. Privindu-se în ea, Narcis şi-a îndrăgit propriul lui chip.
          LISIA Una din cele mai vestite sirene*.
          LOKJB-Zeul tuturor nenorocirilor, la nordici, corespunzător demonului* sau diavolului din alte mitologii. Soţia lui era Angerboda*, tot atât de crudă, iar fiii: lupul Fehrir*, şarpele Midgard* şi zeiţa morţii, Ela*. Când Loke era furios, provoca tunete şi cutremure.
          LOTUS Nimfă* care, deoarece l-a respins pe Mercur*, a fost preschimbată de acesta într-o floare cu acelaşi nume. Ea a fost socotită sacră de egipteni.
          LUA Zeiţă romană, căreia i se ofereau armele duşmanilor, pe, un r.ug aprins.
          LUCEAFĂRUL Personaj fantastic, legat de steaua cu’ acelaşi nume, întâlnit şi în basmele şi poemele culte româneşti, mai ales cele cu caracter romantic.
          M. Eminescu, Luceajiîriiî, poem; Ţâluş Livius, Ai arie condilft, XL, 2 2 LUNA Divinitate comună majorităţii popoarelor din antichitate: Isis* la egipteni, Astarte* la greci, Diana* la; romani.
          LUNGILA Personaj din basmele româneşti, care posedă însuşirea de „a se putea lungi în voie, atât cât să ajungă chiar şi până la capătul lumii, îi corespunde, în oarecare măsură, un alt personaj din mitologia românească, Lăţii u.
          LUPERCAL1I Serbări organizate în antichitate, la Roma, la 15 februarie, în cinstea zeului Faun*, Pan* sau Lu-percus* (lat. lupercus, care respinge lupul), apărător al turmelor de oi. Serbările erau şi o ocazie de purificare şi de osanale aduse fertilităţii şi prosperităţii.
          ‘LUPERCUS Veclie divinitate italică protectoare a turmelor, identificată cu Faun*’.
          • M
          Hermes*. Apoi zeul a praschimbat-o într-o stea. (2) ‘Divinitate italică arhaică, ocrotitoare a fructelor. Gabriele D’Annunzio, Maia, poem MAIESTA (1) Zeiţă italică, identificată cu. Maia* (1). (2) A fost soţia lui Hefaistos*, înaintea Afroditei*.
          MĂ Divinitate a vechii Li di i, corespunzătoare zeiţei Rea Silvia* a romanilor sau o Magna M’ater. Bachus*, a fost educat de o discipolă a ei.1 MAAT Zeiţa adevărului şi a justiţiei în mitologia egipteană.
          MANA GENETA -> GENETA
          MANI Sufletele morţilor sau umbrele lor, la romani, socotite divinităţi. Ele continuau să exercite o influenţă asupra celor rămaşi în viaţă. Erau, în general, considerate spirite sau duhuri bune, binevoitoare, în cinstea lor erau organizate serbări numite Parentalii sau Feralii.
          MAC AON Fiul lui Asclepios*, educat de centaurul* Chi-ron*. A fost, ca şi tatăl, lui, un medic desăvârşit. La războiul împotriva Troiei*, a comandat, împreuna cu fratele său, un grup de tesalieni. Ilomer, lliadci, II, 732; IV, 193 şi urm.; XI, 506 şi urm.
          MĂCAR Unul din fiii soarelui şi ai nimfei* Rodi, care, după ce. A luat parte la omorârea unuia din propriii lui fraţi, s-a refugiat în insula Lesbos.
          MANTOS (1) Fiica lui Tiresias*, profetul din Teba* (2). Când cetatea a fost cucerită de egipteni, ea a fost dusă la Delfos*, pentru a servi oracolul* lui Apollo*. Acolo a dat naştere lui Mops*. (2) Zeu etrusc, faimos profet, întemeietor al oraşului Mantova.
          Virgiliu, Kneida, X, 199 MANTURNA Divinitate romană protectoare a soţiilor şi a familiilor.
          MACAREU (1) Fiul lui Eol*, care s-a îndrăgostit de sora sa, Canace*, trecând peste legile îngăduite. (2) Unul din. Tovarăşii de călătorie ai lui Ulise*. Ovicâiu, Metamorfoze., XIV, 159.
          ‘MAGI Preoţi persani cu puteri politice, capabili, unii, de profeţii şi vindecări de boli.
          MĂĂĂ (1) Pleiadă* în mitologia greacă, fiica lui Atlas* (1) şi a Pleionei*. A fost iubită de Zeus*, căruia i-a dat pe MARDUK Divinitate babiloniană, legată de facerea lumii, după victoria repurtată asupra monstrului Tiamat*.
          MAR/CA Nimfă* italică, soţia zeului Faun* • şi mama regelui Latinus*.

          Virgiliu,. Kneida, VII, 47; Titus Livius, Ab urbe condita. XXVIII 37, 2 MARŞ GRADIVUS Zeu ocrotitor al ogoarelor la geţi.
Extras din Dicționar de mitologie de George Lăzărescu

Oare cum se scrie un scenariu?

                                   O scurtă prezentare din culisele unui scriitor

          Undeva în București - România
de Alis T.

Ne aflăm în anul 1990 după câteva luni când revoluția a luat sfârșit și lumea a putut respira un pic după toate nenorocirile la care au luat parte. Atunci aveam vârsta de 16 ani. În vacanta de vara am plecat cu prietenii părinților să vizităm Budapesta în Ungaria. Parcurgând acest drum și privind pe geamul camionetei toate peisajele mi-a venit o idee amintindu-mi ce ne învățau profesorii la școală. Că în viață este bine să facem ceva care să rămână. Să scriem o carte sau să sădim un copac.  Atunci mi-a venit în minte un subiect care nu mi-a dat pace. Mă gândeam la el non stop. Dar nu aveam nici cea mai mică idee cum să pot scrie cartea. Întorcându-ne în România i-am spus tatălui meu că am această idee care nu îmi dă pace că vreau să scriu o carte. Tata a râs un pic și m-a luat alături de el strângându-mă ocrotitor de umăr și mia spus.

             -O draga mea Valentina dacă ai ști că și eu când am fost de vârsta ta mi-aș fi dorit să scriu o carte dar eu vroiam să fie o aventură în pădurile dese ale Amazonului. Ceva în genul Indiana Jones.
              -Și mai spune-mi tată cum vroiai să fie?
              - Era vorba despre câțiva tineri care caută o comoară într-un templu uitat de lume.
              -De ce nu ai scris-o?
              -Ehei! Draga mea când ajungi la o vârstă și uiți toate aventurile pe care vroiai să le faci când erai tânăr. Când te căsătorești, ai copii apar alte obligații și nu îți mai stă capul la povești. Din motivul asta te încurajez să o scri acum când suntem amândoi părinții lângă tine și nu te vei mai ocupa de nimic altceva în casă.
            -Bine tată îți mulțumesc. Atunci eram super încântată, alergam de fericire ca un ied. Exact cum am făcut la vârsta de doi ani când interpretam toate animalele răspunzând întrebărilor părinților. Dar când m-a întrebat mama cum face un ied. Atunci m-am blocat și ca nu o las pe mama fără răspuns am început să alerg prin toată casa strigând întruna iedu, iedu, iedu! Mama s-a bucurat atât de tare că râdeau cu lacrimi, de ce copil simpatic, receptiv și ascultător au. 
După o perioadă au apărut ajutoarele de la un prieten al părinților din Franța. Printre toate lucrurile primite era si o mașina de scris. Eram în al nouălea cer de fericire. Că îmi voi putea scrie primele foi la mașina de scris copiindu-le pe cele scrise de mână. Dar după o perioadă lungă de timp am realizat că banda acestei mașini nu se găsea în magazinele de atunci.

Prietena mea cea mai bună este sora mea mai mică care se numește Ionela. Este o fată foarte puternică, atât prin forța mușchilor cât și cea a caracterului. Spun asta că ne tot băteam când era ora de somn după mesele.

După o perioadă de câțiva ani bunica moare la vârsta de douăzeci de ani și un an mai târziu urmează tata. Rămânând noi trei, mama cu noi două durerea și singurătatea nea unit și mai mult încercând să facem față cu demnitate peste toate comentariile și insultele pe care nu le credeam posibile când tata era în viață.

După o perioadă de vreo câțiva ani Ionela ajunge în Belgia având loc de muncă imediat ca contabilă. Pentru că a terminat Universitatea ASE. De ziua mea vin la ea în vizită unde locuia cu prietenul ei. Seara ne întâlnim cu un grup de prieteni de ai lor, unde vorbeam despre cum să putem deveni legali ce puteam face. Nu era deloc ușor pentru că fiecare te invidia și nu îți dădea datele corecte de teamă să nu reușești tu mai bine ca ei. Dar prin intermediul altor prieteni am cunoscut un belgian care mai târziu mia devenit soț.

In tot acest timp care a trecut nu am putut termina cartea de scris. Reușesc cu ajutorul prietenului meu sa închiriem un apartament în care am locuit patru ani. Dar după doi ani am decis sa ne căsătorim dar am fost nevoiți să căutam un alt apartament în care sa ne mutăm, unde având o discuție cu soțul meu despre copii care sunt născuți în România și odată ce părinții se mută într-o altă țara nu îi învață limba română. Având în momentul acela ideea de a scrie un roman pe tema asta. După câteva minute realizez că eu de fapt am început să scriu o carte. Mă întorc în țară și venind cu manuscrisul aici încep să îl scriu la calculator. După o perioadă cum vedeam că știu cum să îl scriu plec pe net într-o descoperire extraordinară.

Oare cum se scrie un scenariu?

Pe baza construcției scenariului am învățat ceea ce nimeni nu m-a învățat până atunci.


Toată copilăria mi-am dorit un frate mai mare. Iar când am cunoscut editoarea care m-a ajutat  să îmi publice cartea, încurajându-mă să am încredere în mine arătând că pot face mai multe. M-am apropiat atât de mult de ea că am considerat-o ca pe sora mea mai mare pe care mi-am dorit să o am.

Cât de mult contează afacerea ta pentru tine?

Ai o mică afacere. Propria ta afacere. Însă, te-ai întrebat cât de mult contează ea pentru tine? Când i-ai făcut ultima dată o reevaluare prin care să găsești vulnerabilități și moduri de a o îmbunătăți? Cel mai probabil o să ne spui că te-ai gândit la oportunități de a îmbunătăți afacerea ta. Foarte bine. Apreciem. Însă vrem să-ți spunem și noi un mic secret. Dacă nu i-ai găsit nici o vulnerabilitate, înseamnă că, în primul rând, ai nevoie de o reevaluare proprie. Reevaluează-te. Și o să îți spunem și de ce. Un om bun de afaceri, mereu își găsește mici vulnerabilități în afacere și deseori, din ele, construiesc cele mai puternice modalități de a-și crește vânzările.

Mai avem o câteva întrebări pentru tine: Câți bani ai investit în promovarea afacerii pe internet? Nici unul? Ar trebui, deoarece potențiala concurență, ori concurența în sine, cel mai probabil și-a dublat vânzările cu ajutorul internetului. Sau ai investit foarte mulți. În acest caz, discutăm altfel. Ce rezultate ai obținut în urma investiției? Te-au mulțumit? 

Deci, cât de mult contează afacerea pentru tine?

Un om de afaceri, a investit foarte mulți bani în promovarea afacerii sale și cu toate acestea, firma sa, se îndrepta spre faliment. Vezi acum ce decizie a luat acesta, pentru a-i aduce un plus de valoare afacerii sale. O să rămâi plăcut impresionat, cât de simplu a fost. 

Foto: career-intelligence.com

Servicii oferite pentru mediul on-line

O colaborare reuşită, toată lumea mulţumită

Ce oferiți? La serviciile oferite de Beto împreună cu echipa sa de colaboratori se oferă în primul rând seriozitate, creativitate, personalizare şi satisfacţie.
Serviciile pe care le prestăm sunt: web&print design, scriere text, publicitate.
În cât timp oferiți? În funcţie de serviciul dorit, complexitatea produsului şi alte preferinţe, proiectul poate dura minim 1 oră sau 1 săptămână până la finalizare. Durata exactă de realizare o putem spune în funcţie de proiectul dorit. Interesul nostru este ca timpul de realizare a oricărui proiect să fie relativ cât mai scurt.
Cum lucrați? Împreună cu tine! E necesar să comunicăm, să înţelegem cât mai bine ceea ce ai nevoie. Este important să specifici de la început toate detaliile și preferinţele pentru realizarea produsului. După ce produsul se apropie de finalizare, vom putea face eventuale modificări pentru produsul finit. Trebuie să fiți hotărât pentru a ne înţelege cât mai plăcut. Până acum, lumea a fost mulţumită de modul nostru de operare, deci cred că ne vom înţelege bine!
Garanții? Nu suntem genul care să ne batem joc de munca noastră, având în vedere că ne face şi o deosebită plăcere să activăm în aceste domenii; deci pentru orice produs ne asigurăm că ești mulţumit. Ai posibilitatea să vezi sau să testezi produsul înainte să îl plăteşti şi primești rapoarte pentru fiecare produs sau serviciu pe care l-ai solicitat.
Cum vă contactez și cum comand?
Accesați website-ul lui Beto.

Andreea P.

Nevoia de publicitate

Orice afacere care se respectă și se orientează spre prosperitate în viitor, are nevoie de publicitate. Internetul este unul dintre cel mai puternic mod de promovare, însă simpla prezență a brandului în acest mediu nu este suficientă datorită complexității lui.
Majoritatea consideră că dacă au clienți sunt deja un brand, dar din păcate nu sunt decât o firmă cu nimic deosebit decât altele încât clientul să devină fidel, să iubească brandul și să-l recomande mai departe.
Cu cât vizibilitatea pe Internet este mai extinsă cu atât imaginea firmei este mai cunoscută, mai apreciată și mai recomandată ceea ce atrage după sine nu doar clienți ci și eventuali colaboratori sau parteneri.
Administrarea, actualizarea și întreținerea site-ului presupune costuri și/sau timp dedicat în acest sens, ceea ce este în defavoarea noastră. Și chiar dacă am angaja un specialist să se ocupe de asta, serviciile sau produsele tot ar trebui expuse unui public mai larg. Un website are menirea de a prezenta și promova afacerea, însă website-ul la rândul să trebuie promovat. 
Așadar, oferta noastră este concepută ca o soluție avantajoasă prezentându-vă și promovându-vă afacerea, website-ul, serviciile sau produsele cu ajutorul fabricii de branduri, sub forma unui subsite.

Fără costuri pentru găzduire, fără costuri pentru administrare, fără timp irosit pentru promovare. Portalul nostru vă asigură prezența constantă pe rețele de socializare, motoare de căutare, email, bloguri și multe altele. Ne ocupăm noi de tot.

Cum să-ți promovezi un magazin de mobilă

Mobila ta este un website care funcționează ca un portal on-line prin care vânzătorii și producătorii se pot întâlni cu potențialii clienți interesați de mobila la comanda, mobila sufragerie, producatori mobila bucatarie Bucuresti, mobila casa rusu, mobila living moderna și așa mai departe.
Acest portal face parte din rețeaua Fabrica de branduri.com, o rețea care oferă o sumedenie de servicii de calitate menite să ajute orice firmă să devină un brand.
Așadar, pentru magazinele de mobilă, producători de accesorii pentru mobilă, saltele și canapele, portalul este o modalitate prin care firmele își pot extinde vizibilitatea pe internet și nu numai. Această formă de publicitate este menită să promoveze și webiste-urile oficiale ale firmelor din acest domeniu, reușind astfel să atragă mai mulți potențiali clienți, atât în on-line cât și off-line, într-un mod exclusiv. 
Ce înseamnă exclusiv? Să presupunem că un magazin de mobilă din București dorește să își facă publicitate în acest portal timp de 1 sau 2 ani. Portalul îi garantează firmei, că nici un alt magazin similar din București nu își va mai putea face publicitate în Mobila ta. Cu un pas înainte față de concurență. Rentabil, nu-i așa? Dar pentru a afla mai multe despre portal, recomand să intrați pe Mobila ta.

Cu toc sau fără

Vara a venit prea brusc și ne-a prins pe mulți (sau multe, după cazul articolului de față) nepregătiți/nepregătite. Temperaturile prea ridicate obligă reînnoirea (sau reinventarea) garderobei. Tricourile cu mânecă scurtă sau cu bretele înlocuiesc bluzele de toamnă-iarnă și puloverele; fustele și pantalonii scurți, cămășile și rochiile vaporoase, din materiale cât mai fluide, se impun în vederea adaptării la noua prognoză meteo. Nici încălțămintea nu este un aspect de neglijat. O dată cu venirea sezonului cald, se renunță la ghete, cizme, adidași și chiar la pantofi în favoarea sandalelor.
Cu toc sau fără, de firmă sau nu, asortată mai mult sau mai puțin hainelor și accesoriilor, încălțămintea reprezintă o problemă stringentă pentru multe doamne și domnișoare. Criteriul cel mai important de alegere a articolelor de încălțăminte, deși majoritatea persoanelor îl ignoră, este comoditatea. Deși nu recunosc, de multe ori cumpărătoarele lasă la urmă criteriul comodității, mizând pe alte aspecte. Mai mult ne atrage o pereche de sandale frumos colorate, cu un design interesant, care se asortează foarte bine cu restul garderobei decât una ce pare comodă, dar cu mai puțin „glamour”. Auzim de multe ori: „Sunt prea frumoase ca să nu le iau, se mai lasă ele. Uite ce gleznă subțire îți fac! E mai greu până te obișnuiești! Baba suferă la frumusețe”. Zicală des aplicată, dar puțin practică și nesănătoasă.
Mai ales vara, când pielea transpiră și există deja un disconfort termic, este foarte important ca încălțămintea să fie comodă. Dacă avem mult de mers sau o perioadă mai lungă de stat în picioare, cu atât mai mult este necesară încălțămintea comodă. Așadar, la alegerea sandalelor, este necesar să avem în vedere unele aspecte: materialul de calitate, facilitând aerisirea pielii, pentru a evita înmulțirea bacteriilor sau apariția bătăturilor; talpa să nu fie prea subțire sau prea tare, pentru a evita formarea bătăturilor în talpă; baretele să fie flexibile, să nu strângă. În caz contrar, pe lângă bătături și picioare umflate, ne vom alege și cu o imagine inestetică: picioarele înroșite și inflamate și vor da impresia că ies din încălțăminte, revărsându-se peste baretele ce par prea strânse.
Incomode la purtat, sandalele frumoase, elegante și bine asortate pot deveni adevărate instrumente de tortură și exact așa vor arăta din exterior. Disconfortul se vede. Cei din jurul nostru nu vor aprecia frumusețea și eleganța sandalelor ca atare, separate de posesoare, ci vor observa și cum sunt purtate. Iar dacă purtatea lor este un chin, acest lucru se va vedea.
Dar cine a spus că sandalele comode nu pot fi și frumoase? Putem găsi încălțăminte frumoasă și comodă, în același timp. Totul e să nu ne ghidăm după criteriul estetic în defavoarea celui de comoditate.

Așadar, nu puneți frumusețea în fața comodității! În ceea ce privește încălțămintea, desigur. Totuși, se poate să nu fie nevoie să alegeți între cele două criterii, achiziționând încălțăminte comodă, frumoasă și pe gustul vostru! Scris de Sorina Ciocârlan.

Foto: studentie.ro

Cum ar fi dacă opiniile unui internaut...?

Cum ar fi dacă opiniile unui internaut ți-ar schimba drastic opiniile despre anumite aspecte ale vieții? Cum ar fi? Drastic? Te-ai bucura că ai face un pas spre o dezvoltare interioară? Cel mai probabil - nu, deoarece un anumit orgoliu nu ne permite să fim contraziși. De ceea ce suntem convinși, nu intenționăm nici o clipită să ne abatem.  Acest text, deși este unul motivațional, nu intenționează să te schimbe, ci intenționează să te ajute să-ți pui niște semne de întrebare, ale căror răspunsuri le găsești numai și numai tu. 
Cum ar fi să te trezești brusc în miez de noapte și să nu-ți amintești ultimii 5, 6 ani de viață? Să privești străinul din oglindă și oricât ai încerca să-l (re)cunoști, să dai greș? Te înfioară răspunsul? Pe orice om cu un dram de normalitate ar trebui să-l sperie.
Amintirile noastre, cu bune cu rele, fac parte din viața noastră, fie că suntem sau nu de acord. Și le prețuim - sau cel puțin așa ar trebui. În special pe cele plăcute. De-asta suntem tentați să facem o mulțime de fotografii, nu-i așa?
Totuși, ne plângem pentru tot felul de neajunsuri pe care nu o să le avem niciodată.
Nu tânji să prețuiești ceea ce nu o să ai vreodată. Prețuiește ceea ce ai deja. Cum ar fi amintirile, persoanele cu care ai trăit acele clipe, lucrurile mărunte.  

Serios? Porți ale iadului?

Uneori vedem la tembelizor sau alte canale media că se vorbește despre așa numitele porți ale iadului - care sunt de fapt, niște cratere de câteva decenii. Unul din ele se află chiar la Turkmenistan, cu o vârstă de patru decenii, spune Daily Mail. Serios? Porți ale iadului? Ăștia se cred poeți. De ce ar numi așa niște cratere? De ce se fac presupuneri că iadul ar arăta precum "fundul unui crater". Și da, primii care au descoperit craterul, se cred acum draci pe pământ, la fel cum cei care au pășit pe Lună, pentru o clipă s-au crezut dumnezei pierduți prin spațiu.
Absurditate: Când vor găsi iadul, vor anunța că au găsit de fapt, un crater?
Dar nu te speria. Sunt doar opiniile unui internaut.

Foto: gandul.info

Cele mai frumoase citate din poeme contemporane

Colecţii de citate se întâlnesc destul de des, nu? Cam orice cititor împătimit obişnuieşte să îşi scoată citate care l-au impresionat. Unii fac asta folosind doar mintea şi reţinând pe de rost citatele preferate ( aici poate începe ceva invidie pentru capacitatea de reţinere a unor persoane), iar alţii (coborâm în sfera normalului) le notează sau îşi pun semne de carte la paginile unde au întâlnit citatele respective. Şi dacă la capitolul proză întâlnim tot mai multe selecţii de citate, trebuie să recunoaştem că în ceea ce priveşte poezia, citim mai rar astfel de articole, deşi cunoaştem şi recunoaştem multe versuri gravate în creier şi suflet. Nu, nu ne vom plimba prin poeziile clasice şi nici nu vom rescrie versuri din „Luceafărul”. Astăzi vom face un popas în poezia contemporană, vom răsfoi câteva volume ale autorilor din zilele noastre şi vă vom lăsa să lecturaţi în cele ce urmează selecţiile noastre de citate – cele mai frumoase citate din poeme contemporane. 


„dacă și acum ești tristă, ca ochii lui Dumnezeu,
înseamnă că tu nu ești zeiță, iar eu… mediocru zeu,
dar mereu…
a fost vorba doar de noi!
Mai vrei în rol de zei?” - Cu tine capăt glas, Roberto Kuzmanovic

„ şi când îţi voi vorbi din nou despre dragoste
să nu crezi nici un cuvânt
ochii mei de cobalt îţi vor
arăta
în acea zi
totul.” - Cobalt, Claudiu Komartin

„cînd esti la pãmînt cine se intereseazã de tine?
cui îi pasã? cui o sã-i pese vreodatã?”  - Când ai nevoie de dragoste, Mircea Cărtărescu

„Poate sună a vis, 
dar fără vise nu mai sunt eu...” - Cu tine capăt glas, Roberto Kuzmanovic

„Oricît te-ai munci să dezvolți, iscusit și pedant,
va exista cîndva un soft programat să
facă poezie mai frumoasa decît
tot ce-ai scris vreodată.” - Dmitri: uite viaţa, Dmitri Miticov

„emoţia pur şi simplu emoţia n-a fost niciodată
un bun detectiv.” - Rezervaţia, Cristina Ispas„iubeste-mã, pentru cã şi eu te iubesc,
ţine la mine, pentru cã şi eu ţin la tine” - Mica elegie, Mircea Cărtărescu 


„iadul e pe pământ cu totul, iar noi suntem dracii,
mai cu seamă atunci când facem pe sfinții.” - Cu tine capăt glas, Roberto Kuzmanovic

„ce am vrut noi
ştiam că o să vină odată
pînă la urmă n-am aşteptat decît toată viaţa.” - Instituţia moartă a poştei, Ionuţ Chiva 

„Sunt din aceeaşi dimineaţă lipsită de soare
în care ne simțim singuri, negând răul din noi,
oricât am încerca să scăpăm de el
va fi doar un război nesfârșit.” - Cu tine capăt glas, Roberto Kuzmanovic

Pe aleea poeziei am găsit în cele din urmă o bancă pe care am ales să poposim. Călătoria nu se încheie însă aici. După o binemeritată odihnă şi o cugetare profundă la versurile ce încă dansează prin minte, vom relua drumul prin rime şi ritmuri. Până atunci, vă dorim o lectură cât mai plăcută! Belle Maryliyn

Prezentarea articolelor skimming gratis

Afla despre frauda si despre cum fura infractorii de la banci si de la bancomate, dar cel mai important cum sa te feresti de ei. Urmareste cu atentie toate articolele din seria care urmeaza.
Prezentarea articolelor despre skimming şi fraudă, dar şi cum ne vom proteja de ele.

Frauda şi-a găsit naşul!

Ce este frauda?

Frauda cu cărţi de credit e termenul pentru furtul şi frauda comisă folosindu-se de o carte de credit sau alte metode de plată ca un mod fraudulos de a obţine fonduri dintr-o tranzacţie. Este scopul e de a obţine fonduri neautorizate dintr-un anumit cont.

Conform Comisiei Federale a Tranzacţiilor, în 2010 frauda cu carti de credit a crescut cu 22%. Frauda e o înşelătorie internaţională rezultată din câştiguri ilegale şi nedrepte. Infracţiunile în care se foloseşte frauda sunt foarte răspândite în ziua de azi peste tot în lume. Se estimează ca afacerile şi consumatorii pierd câteva miliarde de dolari în fiecare an prin diverse scheme de fraudă.
  
Atunci când cazi victimă unei fraude, nu numai că trebuie să suporţi umilinţa că ai fost furat, dar costurile financiare pot fi enorme şi de durată. În cele ce vor urma vom discuta de variatele tipuri de infracţiuni care folosesc cardurile şi despre cum să ne protejăm de ele.
Metodele de fraudă sunt extreme de multe, asta depinde de cât de inteligent şi creativ este infractorul, dar având în vedere că autorităţile nu pot face prea multe pentru oprirea lor, noi vom încerca să vă sfătuim într-un mod cât mai bun pentru a nu cădea pradă acestor escroci.
Suntem aici să te ajutăm !

Vei afla:
  Despre skimming.
  Despre infractori şi fraudă.
  Despre băncile care au fost degresate.
  Despre protecţia inutilă a bancomatelor.
  Despre metodele skimming care sunt aplicate şi unde anume.
  Despre dispozitivele skimming.
  Despre cele mai răspândite dispozitive şi metode de fraudă.
  Despre falsurile ATM-urilor şi înlocuirea aparatelor originale.
  Despre companiile de producţie a ATM-urilor.
  Despre scam şi cum fură cardul, hoţii din mâna ta.
  Despre băncile care încearcă să găsească o soluţie pentru protecţie.
  Despre locurile unde sunt instalate dispozitivele skimming.
  Despre angajaţii corupţi ai magazinelor.
  Despre tipurile de bancomate şi POS.
  Despre cum anume se realizează aceste dispozitive skimming.
  Cum să ne ferim de ele şi cum să ne protejăm.
  Cum depistăm aceste dispozitive.
  Cum procedăm în cazul în care am fost înşelaţi.

Şi multe alte informaţii pe care le vei putea accesa de pe acest blog, având acces la foarte multe explicaţii elaborate cu fotografii. Pentru siguranţa ta şi a cardului tău, recomand citirea cu atenţie a articolelor şi de asemenea poţi să recomanzi prietenilor şi rudelor să citească pentru a putea fi şi ei preveniţi.


Prezentarea articolelor skimming gratis (Fabrica de branduri.com vă oferă servicii premium quality, prestate de cei mai buni specialiști în marketing on-line și off-line, IT, content marketing și print outdoor, adaptate nevoilor firmei dumneavoastră pentru a vă ajuta să creați un brand puternic, original și atractiv. O cale sigură către profitul dumneavoastră). Acesta este un guest post.

Ce este skimmingul?

Prezentare
  Suntem printre primii care au încercat să prezinte modalităţile prin care se fură şi se fraudează popoarele de ceva ani buni, reuşind să punem la dispozitie tuturor oamenilor, sfaturi şi îndrumări pentru a reuşi să se protejeze singuri, atunci când autorităţile nu găsesc soluţii.
  Deşi admirăm aceste modalităţi surprinzătoare ale infractorilor, de a fura, noi suntem conştienţi că aceştia afectează moneda, economia şi societatea.

De ce suntem noi aici?
Pentru a-ţi prezenta dispozitivele şi modurile prin care se foloseşte skimming-ul, cum să ne ferim de ele, dar şi alte metode, nu numai skimming-ul.
Cel mai adesea vei afla foarte multe lucruri despre skimming, pentru că este foarte folosită această metodă şi a şocat popoare întregi, datorită simplităţii sale de a frauda.
Skimmingul şi frauda cu cărti de credit e o problemă majoră de care ne "lovim" zi de zi.         Autorităţile luptă în fiecare zi impotriva acestor hoţi dar sunt blocaţi de noile tehnologii pe care hoţii le folosesc şi care devin tot mai sofisticate pe zi ce trece.
Pierderile datorate skimmingului sunt enorme. De exemplu în 2006, frauda în Regatul Unit a fost estimat la 535 milioane de lire. Numărul victimelor fraudei, din SUA a crescut la 22% in 2008 la 9.9 milioane de adulţi.
Cărţile de credit false: realizează 37% din pierderile pe calea fraudei cu cărti de credit.
În Europa, unde operează majoritatea skimmerilor, adică a hoţilor, problema skimmingului e mult mai serioasă.

Să luăm ca exemplu  Franţa, Spania si Olanda.

Franţa, cu o populatie de 64.4 mil, sunt 90.6 milioane de cărţi de credit. În această ţară, pierderile datorate fraudei se ridică la 265.6 milioane de euro.
Spania are o populatie de 45.8 mil, cu 5 milioane de cărţi de credit şi pierderi de 78 mil de euro.
În ultimii ani, Olanda a fost cea mai afectată ţară din Europa din cauza skimmingului şi fraudei cu cărţile de credit. Cu o populaţie de 16.5 milioane şi 30 milioane de carduri, aproximativ 278.5 milioane de euro au intrat în conturile hoţilor.

Ce este skimmingul?
Skimmingul e furtul informaţiilor de pe cartea de credit (card) cu care se pot scoate bani din bancomate.
Informaţiile de pe cartea de credit sau de pe card sunt procurate prin metode de bază cum ar fi mici dispozitive electronice pentru a copia şi stoca informaţiile a sute de victime. Scenariile frecvente pentru furtul din ATM-uri sunt acelea prin care infractorii plantează un fel de dispozitiv care citeşte banda magnetică de pe card atunci când se introduce în ATM, fără ca proprietarul să îşi dea seama.
Aceste aparate folosesc în general o mini-cameră video ascunsă în ATM pentru a înregistra Codurile PIN fără ca proprietarul să realizeze. Această metodă e una foarte uzuală mai ales în America de Sud, Germania, Olanda, Marea Britania, SUA, Argentina şi multe alte ţări.
O altă tehnică folosită, e aceea de a suprapune o tastatură identică cu cea originală, deasupra prin care codul PIN se introduce în ATM, în mod normal dar se şi înregistrează automat şi se transmit PIN-urile wireless (pe calea undelor) către infractori. 

(Fabrica de branduri.com vă oferă servicii premium quality, prestate de cei mai buni specialiști în marketing on-line și off-line, IT, content marketing și print outdoor, adaptate nevoilor firmei dumneavoastră pentru a vă ajuta să creați un brand puternic, original și atractiv. O cale sigură către profitul dumneavoastră). Acesta este un guest post.

Cum funcţionează skimmingul şi ce este el ?

Ce este skimmingul şi cum funcţionează acesta.

Skimmingul e foarte simplu. Si stii de ce?
E din cauză că loveşte în punctul cel mai slab de atac, al omului şi obiceiurile lui. Oamenii nu sunt foarte atenţi şi nu se uită la ATM-uri şi mai ales când acestea sunt situate în vreo incintă.  În interiorul unei incinte se află cel mai variat mediu unde se poate ascunde o cameră video şi alte dispozitive skimming, din cauza spaţiului mare pe care hoţii îl au la dispoziţie şi varietatea poziţiilor pentru a plasa astfel de dispozitive.

Omul are impresia că, fiind în interior, poate avea o oarecare siguranţă. Dar nu este întotdeauna aşa. Poate este în siguranţă el ca persoană, însă nu şi informaţiile sale. De exemplu o cameră de filmat, poate fi instalată în locul unui detector de fum.
Skimming-ul ţine de tot ceea ce se poate numi fraudă, furt, a fost iniţializat de către infractori şi este cel mai des folosit pe cărţile de credit. Este modalitate prin care ei îşi desfăşoară acţiunea, profitând de neatenţia şi necunoaşterea omului.

Mai exact cum funcţionează skimmingul?

Să presupunem că mergi la un ATM, acel ATM are un aparat pentru skimming plantat asupra lui, dar tu nu il vei vedea, pentru că în zilele noastre skimmerii folosesc tehnologii de ultima oră şi aparate din ce în ce mai mici şi care le integrează în ATM-ul original. Informaţiile tale de pe card vor fi înregistrate şi salvate pe aparatul de skimming iar codul tău PIN, va fi aflat datorită camerei de luat vederi în miniatură, care poate fi ascunsă în ATM sau oriunde altundeva.

În momentul în care tu introduci cardul în bancomat şi tastezi codul PIN, automat toate informaţiile sunt citite, copiate şi furate.
Deci procesul este simplu pentru ei. Montarea dispozitivelor pe bancomate, utilizatorul introduce cardul fără să ştie ce îl aşteaptă şi dispozitivele vor fura totul.

Să analizăm puţin în detaliu ce dispozitive skimming folosesc infractorii!

Pentru informaţiile de pe card
Se folosesc de un cititor de card-uri, care este introdus direct în aparat fie el un POS, ATM, mai exact în slotul original unde se va introduce cardul, sau înlocuiesc tot slotul cu unul fals, ce conţine deja acest mic dispozitiv, indiferent că este aplicat unui aparat de la bezinărie, unui bancomat sau în POS-urile de la magazine.

Pentru codul PIN al cardului.
Se montează o cameră de filmat, atât pe aparatul care îl va folosi utilizatorul, cât şi în zona acestuia, care are în rază înregistrarea tastaturii. Sau se mai folosesc de o tastatură falsă, care este identică cu originala, fiind suprapusă peste ea, iar în momentul tastării PIN-ului, tastatura falsă va copia şi stoca în memoria integrată, numărul de cod PIN.
Poţi recomanda şi altor personae să citească aceste articole pentru a şti cum anume să se protejeze de skimming.

Acum când skimmeri au informaţiile tale, ele arată cam aşa:
54xxxxxxxxxxxxxx=1412xxxxxxxxxxxxx , unde x-ul reprezintă celelalte caractere.
Cu acest număr luat de pe card, cunoscut şi sub numele de "dump" şi cu ajutorul PIN-ului, skimmerii sunt gata să încaseze banii din contul tău.
În momentul acesta vei spune: "Da, dar sunt protejat şi pentru că am card cu chip&pin (numit şi card inteligent)"
Este greşit, asta datorită faptului că infractorii ştiu acest lucru şi au găsit şi pentru aceasta modalităţi prin care ei tot vor putea accesa informaţiile, dar sunt cazuri precum în alte ţări, aceste opţiuni încă nu sunt activate. Deci cardurile inteligente, nu sunt la fel de inteligente ca şi infractorii.
Olanda, Germania, Franţa, Italia, aproape toată Europa a fost atăcată de infractori şi au furat informaţiile de pe bancomate, care apoi au fost trimise în America de Sud – Columbia, Costa Rica, Venezuela, Mexic, etc. Aici informaţiile sunt folosite pentru a face duplicate de carduri şi se retrag toţi banii din conturi.

Noi suntem aici la dispoziţie pentru a vă prezenta cele mai noi metode de skimming, cum să vă feriţi de skimming, unde sunt aplicate dispozitivele de skimming şi tot ceea ce ţine de skimming.

(Fabrica de branduri.com vă oferă servicii premium quality, prestate de cei mai buni specialiști în marketing on-line și off-line, IT, content marketing și print outdoor, adaptate nevoilor firmei dumneavoastră pentru a vă ajuta să creați un brand puternic, original și atractiv. O cale sigură către profitul dumneavoastră). Acesta este un guest post.

Banca BRADESCO BRASIL – degresată

Banca Bradesco din Brazilia a fost degresata de catre escroci, fraudand mii de carduri ale utilizatorilor, aici vei afla prin ce metode au facut ei acest lucru si vei afla cum sa depistezi dispozitivele skimming.
Bradesco, o bancă din Brazilia a fost degresată de către escroci.

Ce echipamente au folosit infractorii pentru a frauda ATM-uri şi cum arată acestea identic cu originalele? Această metodă se numeşte skimming, se poate folosi pe orice tip de ATM-uri, inclusiv pe cele care au siguranţă şi protecţie. Având în vedere că furtul este o artă şi hoţii nu au lacăte, noi vom încerca prin articolele ce le vei citi să îţi arătăm cum sunt fabricate şi aplicate aceste dispozitive skimming şi cum să te fereşti de ele. Dacă vrei, poţi  să inviţi şi prietenii sau rudele să citească aceste articole.

Cum procedează escrocii pentru ATM-uri?

Ei şi-au făcut bine temele acasă, au realizat dispozitive skimming, care odată ajunşi în faţa unui ATM, tot ce trebuie să facă este să le monteze.
Ce echipamente folosesc infractorii pentru a frauda cardurile, o să vedeţi în articolele următoare.
Cum să vă feriţi cardul şi PIN-ul, de dispozitivele skimming, vei vedea şi aici dar şi în alte articole, acum îţi arăt cum anume procedează. După ce au pregătit aceste dispozitive skimming, care conţin mai exact, un cititor de card-uri, baterii, camere de filmat, carcase identice cu originalele, dar asta depinde de ATM-uri, infractorii montează acest echipament în faţa slotului normal unde se introduce cardul în bancomat. Slotul original poate fi înlocuit cu cel fals, sau păstrează şi se instalează dispozitivul direct pe el. Dispozitivul skimming va primi rolul de a înregistra şi de a copiat datele de pe cardul celui care utilizează bancomatul, iar aceste informaţii pot fi transmise direct la hoţi pe o distanţă şi de 200 de metri. Camera de filmat, dar se poate şi cu o tastatură falsă, primesc rolul de a înregistra codul PIN al cardului, de care au nevoie infractorii pentru a accesa cartea de credit.

Ce fac infractorii cu informaţiile de pe card?

Infractorii din America de Sud, odată ce au pus mâna pe informaţii şi coduri ale clienţilor Băncii Bradesco, într-un timp foarte scurt, creează un duplicat al cardului şi se îndreaptă la un alt ATM, pentru a fura de la mii de clienţi toţi banii, dar şi alte informaţii la fel de preţioase. În carcasa care este aplicată peste slotul original de intrare a cardului, care este greu de observat fiind bine realizată de către escroci, se desfăşoară tot procesul, de la intrarea până la ieşirea cardului, cititorul de card-uri, citeşte şi copiază informaţiile care mai apoi sunt preluate de către infractori.
Pentru PIN este o altă schemă la fel de inteligentă, cu o mini cameră de fotografiat sau de filmat, de exemplu ca cea de la telefonul mobil, dar chiar şi mai mică, aceasta este instalată de obicei deasupra ecranului de la bancomat sau undeva pe margini, orientată spre tastatură.

Cum ne ferim de toate aceste dispozitive skimming?


Chiar dacă băncile, autorităţile şi producătorii au inventat dispozitive anti-skimming, escrocii au găsit tot felul de posibilităţi care fentează dispozitivele anti – dispozitivele lor. Iar cea mai bună modalitate este de a verifica noi personal dacă pe bancomatul care dorim să îl folosim, sunt aplicate astfel de dispozitive skimming, citind aceste sfaturi de aici şi din articolele următoare.

(Fabrica de branduri.com vă oferă servicii premium quality, prestate de cei mai buni specialiști în marketing on-line și off-line, IT, content marketing și print outdoor, adaptate nevoilor firmei dumneavoastră pentru a vă ajuta să creați un brand puternic, original și atractiv. O cale sigură către profitul dumneavoastră). 
Acesta este un guest post.

PostBank cu Antiskimming Smart Module, degrasat

PostBank şi ATM-urile cu module inteligente, au fost fraudate.
Citind articolele de aici, ai aflat informaţii despre bancomate din aproape toată lumea, de data aceasta în Europa, călătorim în Germania. În Germania, PostBank foloseşte tipuri de ATM-uri cu module foarte inteligente. 

Ce face Smart Module mai exact?
  Smart Module la ATM, are rolul de protecţie a cardului, când acesta este introdus în bancomat, el va scutura sau vibra, la intrare şi la ieşire cardul încât nici un dispozitiv nu ar putea să se atingă de informaţiile de pe el.
  Producătorii Smart Module, o vreme au lăudat acest sistem de protecţie şi spun ei că este imposibil să fie ataşat  şi conectat vreun dispozitiv de skimming care să fure informaţii despre cartea de credit.
  Infractorii râd de această declaraţie care este greşită şi falsă, cel puţin din punctul lor de vedere.
  Ei au creat dispozitive mult mai performante decât Smart Module, deci nu îi poate sta în cale.
  Chiar dacă există un Smart Module pe ATM, dispozitivele de skimming ale infractorilor, vor fura în continuare informaţii.
    Dar să vă explic exact cum se aplică dispozitivele de skimming, cu sau fără Smart Module.
  Chiar dacă eşti sau nu din Germania, poţi citi şi recomanda prietenilor să citească şi ei acest articol, pentru că vei afla că indiferent de tipul ATM şi protecţiile sale, skimming-ul există.
  Smart Module este păcălit prin intermediul unui aparat electronic, cum se vede în fotografia de mai sus, diferenţa dintre el şi original fiind de 1 cm mai mare.
  Acest aparat va înregistra datele cardurilor, când titularul lui ţinându-l în mână îl introduce sau după ce este eliberat din bancomat. Noi suntem aici pentru a vă ajuta.
  Revenind, la ceea ce spuneam, în Germania, Bank Post au observat că SmartModule este adesea inutil pentru dispozitivele de citire a cardurilor, care sunt instalate la un cm distanţă de raza de acţiune a protecţie.

  Iar pentru codurile PIN, pot fi instalate şi camere de filmat, oricum pe parcurs dacă ne urmărești, o să vezi cum hoţii fură cardurile direct din mâna ta, hoţi de profesie fiind, fără a bănui că un simplu puşti de 10 ani, are astfel de intenţii. Dar noi suntem la dispoziţie pentru a te ajuta şi pentru a te sfătui cum să te fereşti.

(Fabrica de branduri.com vă oferă servicii premium quality, prestate de cei mai buni specialiști în marketing on-line și off-line, IT, content marketing și print outdoor, adaptate nevoilor firmei dumneavoastră pentru a vă ajuta să creați un brand puternic, original și atractiv. O cale sigură către profitul dumneavoastră). 
Acesta este un guest post.

Door Skimming – NEW WAY

Cum se folosesc dispozitivele skimming la interfoanele care deschid uşa?
În unele ţări, băncile au instalate bancomate într-un loc închis la care se poate intra doar cu cardul băncii respective pentru a utiliza bancomatul.
Acestea sunt disponibile non-stop pentru ca omul să îşi poată scoate banii de pe card oricând are nevoie, fiind o soluţie bună atunci când băncile nu lucrează.
Dar aceste bancomate sunt închise într-o cameră şi pentru a opri frauda sau furtul atunci când omul spre exemplu noaptea, doreşte să îşi scoată banii.
Bun, dar haide să vedem dacă sistemul de siguranţă şi protecţie pare atât de bun, cum au reuşit totuşi... infractorii să fure în continuare!
Cu cât sistemele de protecţie sunt mai inteligente, cu atât mai mult dovedesc şi escrocii că sunt inteligenţi, totodată găsind o modalitate foarte bună de fraudă.
După cum probabil știi, pe zidul care separă bancomatul de hoţi este instalat un aparat care deschide uşa cu cardul utilizatorului. Infractorii au modificat acest aparat şi au instalat un dispozitiv skimming pe el, printr-o mască, dar cel mai adesea aceştia înlocuiesc direct cu aparatul lor gata echipat şi îl montează la loc, acesta arătând ca originalul.
Asta este prima etapă, unde este instalat cititorul de card, când utilizatorul introduce cardul pentru a deschide uşa, toate informaţiile de pe el sunt copiate automat pe cititor.
Înăuntru la bancomat escrocii au mai instalat o mini cameră de filmat. Chiar dacă au furat informaţiile de pe card, ei au nevoie şi de PIN.  Mini camera are rolul de a înregistra codul PIN, atunci când utilizatorul introduce cardul în bancomat şi tastează codul.
Acum, infractorii au datele cardului şi PIN-ul, deci vor putea face un duplicat şi pot să fure toţi banii utilizatorului. Această metodă ei nu o folosesc doar în astfel de locuri, ci peste tot unde cred ei că se poate instala câte un dispozitiv skimming.

Interesant, nu? Poţi să recomanzi prietenilor şi rudelor să citească şi ei, alături de tine informaţiile cele mai importante din articolele următoare, despre cum anume trebuie să te fereşti de aceste fraude, unde sunt instalate dipozitivele skimming, cum sunt instalate camere de filmat ascunse pentru a fura codurile PIN şi multe alte informaţii.

(Fabrica de branduri.com vă oferă servicii premium quality, prestate de cei mai buni specialiști în marketing on-line și off-line, IT, content marketing și print outdoor, adaptate nevoilor firmei dumneavoastră pentru a vă ajuta să creați un brand puternic, original și atractiv. O cale sigură către profitul dumneavoastră). 

Acesta este un guest post.