Totul despre freelancer

Afla acum totul despre cum sa fii un freelancer bun

Guest Post-uri

Poti publica si tu guest posturi. Iti ofer un mod eficient de promovare. Contacteaza-ma acum.

Articole interesante

Citeste acum cele mai interesante articole de pe blog

Lumea digitala

Descopera prin intermediul blogului lumea digitala. Atentie, s-ar putea sa-ti placa.

Fragment din Evadarea James Clavell

— Dacă vă atingeţi de ea, dumneata sau vreunul din ceilalţi, jur că vă omor, vă fac bucăţele!
          — Sunt de acord că trebuie să fie foarte greu să ai o asemenea soţie. E mai bine să ai una urâtă decât una ca ea – dacă nu o pui să poarte chador. Acum spune-mi, vrei sau nu să o vezi?
          — Ce trebuie să fac?
          Maiorul răspunse cam iritat:
          — Să fii calm, să te controlezi şi să nu mai faci prostii.
          I se adresă apoi sergentului în turceşte:
          — Du-te şi adu-o.
          Mintea lui Erikki era pregătită pentru un dezastru sau o stratagemă. Apoi o văzu la capătul coridorului, teafără şi nevătămată, şi aproape îi dădură lacrimile de uşurare, la fel ca şi ei.
          — Oh, Erikki! …
          — Ascultaţi-mă amândoi cu atenţie, spuse maiorul scurt. Deşi ne-aţi provocat o mulţime de necazuri şi neplăceri, am decis că mi-aţi spus amândoi adevărul. Veţi fi trimişi imediat sub pază la Istanbul, discret, şi veţi fi predaţi ambasadorului vostru, foarte discret, pentru a fi evacuaţi din ţară, cât mai discret.
          Amândoi se uitau buimăciţi la el.
          — Înseamnă că vom fi eliberaţi? întrebă ea, ţinându-se de zăbrele.
          — Imediat. Dar ţinem să fiţi discreţi şi asta face parte din înţelegerea noastră. Va trebui să vă angajaţi în scris că veţi păstra toată discreţia. Asta înseamnă că nu trebuie să se scurgă nici un fel de informaţii, să nu se discute nici în public, nici în particular despre evadarea şi despre escapadele voastre. Sunteţi de acord?
          — O, da, da, bineînţeles. Dar nu e vorba de nici o păcăleală?
          — Nu.
          — Dar… de ce? De ce după… de ce ne daţi drumul să plecăm? Erikki nu-şi putea găsi cuvintele, pentru că tot nu-i venea să creadă.
          — Pentru că v-am testat pe amândoi şi amândoi aţi trecut cu bine testele, nu aţi comis nici un fel de delicte pe care să le consider crime. Jurămintele voastre sunt o chestiune între voi şi Allah, nu pot fi supuse aprecierii nici unui tribunal pământesc şi, din fericire pentru voi, mandatul de arestare era ilegal. Şi, prin urmare, inacceptabil. Komiteh! pufni el dispreţuitor, apoi observă cum se uitau unul la altul şi, o clipă, rămase uluit şi invidios.
          Curios că Hakim Han a pus komitehul să emită şi să semneze mandatul de arestare şi nu poliţia, ceea ce ar fi făcut ca extrădarea să fie legală. I se adresă sergentului:
          — Dă-i drumul prizonierului. Vă aştept pe amândoi la mine în birou. Nu uitaţi că mai am să vă înapoiez bijuteriile. Şi cele două cuţite.
          Maiorul se îndepărtă.
          Uşa celulei se deschise cu zgomot. Sergentul şovăi un moment, apoi plecă. Nici Azadeh, nici Erikki nu-l observară plecând, nici nu luară în seamă duhoarea din celulă. Nu aveau ochi decât unul pentru celălalt, ea afară, încă mai ţinându-se cu mâinile de zăbrele, el înăuntru, tot agăţat de zăbrele. Nu se mişcau, îşi zâmbeau numai.
          — Insha’Allah? spuse ea.
          — De ce nu?
          Apoi, încă dezorientat de eliberarea lor de către acest om cinstit pe care, numai cu o clipă mai devreme, l-ar fi sfâşiat în bucăţele ca pe întruchiparea Răului, Erikki îşi aminti de ceea ce spusese maiorul despre chador şi cât de ademenitoare era ea. În ciuda dorinţei lui de a nu întina miracolul, Erikki izbucni:
          — Azadeh, aş vrea să las tot răul aici. Se poate? Ce este cu John Ross?
          Zâmbetul ei nu se schimbă, deşi ştia că sunt amândoi pe marginea prăpastiei. Păşi cu toată încrederea înainte, bucuroasă că el deschisese discuţia.
          — Cu mult timp în urmă ţi-am spus că l-am cunoscut odată, demult, pe vremea când eram foarte tânără, spuse ea cu voce blândă, ascunzându-şi neliniştea. În sat şi la bază, el mi-a salvat viaţa. Când am să-l întâlnesc din nou, dacă am să-l mai întâlnesc, am să-i zâmbesc şi am să fiu fericită. Te implor să faci şi tu acelaşi lucru. Trecutul este trecut şi aşa trebuie sa rămână.
          „Acceptă-l acum, Erikki, se ruga ea în gând, acum şi pentru totdeauna, fiindcă altfel căsnicia noastră se va încheia rapid, şi nu din voinţa mea, ci pentru că ai să-ţi faci viaţa imposibilă şi n-ai să mă mai vrei alături de tine. Atunci am să mă întorc la Tabriz şi am să încep o altă viaţă. E trist, dar adevărat: asta este ceea ce am decis să fac. Nu-ţi voi aminti de promisiunea pe care mi-ai făcut-o când ne-am căsătorit – nu vreau să te umilesc – dar ce păcat că ai uitat. Te iert numai pentru că te iubesc. O, Allah, bărbaţii sunt atât de ciudaţi, atât de greu de înţeles. Te rog, aminteşte-i de jurământ acum!”
          — Erikki, murmură ea, lasă trecutul să rămână în trecut, te rog, îl imploră ea din ochi, aşa cum numai o femeie ştie să implore.
          Dar Erikki îşi feri privirea de ochii ei, ruşinat de propria prostie şi gelozie. „Azadeh are dreptate, îşi spuse în sinea lui, ăsta a fost trecutul. Mi-a vorbit de el în mod cinstit şi i-am promis de bunăvoie că am să mă împac cu gândul ăsta, iar el i-a salvat viaţa. Are dreptate, dar chiar şi aşa, tot sunt sigur că îl iubeşte.”
          Privi în jos spre ea, în ochii ei, şi în mintea lui se trânti cu putere o uşă, el o încuie şi aruncă cheia. Vechea şi cunoscuta căldură a apropierii ei îl pătrunse încet, purificându-l.
          — Ai dreptate, sunt de acord, ai dreptate! Te iubesc – pe tine şi Finlanda, pentru totdeauna!
          Erikki o ridică în braţe şi o sărută, iar ea îi răspunse la sărut, apoi se agăţă strâns de el în timp ce el o purta în braţe, fără nici un efort, de-a lungul culoarului.
          — Oare există saună la Istanbul, crezi că o să ne lase să dăm un telefon, numai unul, crezi că…

          Dar ea nu-l mai asculta – zâmbea propriilor gânduri.

Extras din Dicționar de mitologie de George Lăzărescu

LIOCRIT Unul: din pretendenţii Penelopei* (proci*) ucis, la întoarcerea lui Ulâse* în patrie, de Telemac*.
          LIRA Instrument muzical foarte răspândit în antichitate, presupus a fi fost inventat de Hermes*, Orfeu*, Apollo* sau Amfion*.
          LIRIOPE Mama lui Narcis*, nimfă* preschimbată îritr-o apă. Privindu-se în ea, Narcis şi-a îndrăgit propriul lui chip.
          LISIA Una din cele mai vestite sirene*.
          LOKJB-Zeul tuturor nenorocirilor, la nordici, corespunzător demonului* sau diavolului din alte mitologii. Soţia lui era Angerboda*, tot atât de crudă, iar fiii: lupul Fehrir*, şarpele Midgard* şi zeiţa morţii, Ela*. Când Loke era furios, provoca tunete şi cutremure.
          LOTUS Nimfă* care, deoarece l-a respins pe Mercur*, a fost preschimbată de acesta într-o floare cu acelaşi nume. Ea a fost socotită sacră de egipteni.
          LUA Zeiţă romană, căreia i se ofereau armele duşmanilor, pe, un r.ug aprins.
          LUCEAFĂRUL Personaj fantastic, legat de steaua cu’ acelaşi nume, întâlnit şi în basmele şi poemele culte româneşti, mai ales cele cu caracter romantic.
          M. Eminescu, Luceajiîriiî, poem; Ţâluş Livius, Ai arie condilft, XL, 2 2 LUNA Divinitate comună majorităţii popoarelor din antichitate: Isis* la egipteni, Astarte* la greci, Diana* la; romani.
          LUNGILA Personaj din basmele româneşti, care posedă însuşirea de „a se putea lungi în voie, atât cât să ajungă chiar şi până la capătul lumii, îi corespunde, în oarecare măsură, un alt personaj din mitologia românească, Lăţii u.
          LUPERCAL1I Serbări organizate în antichitate, la Roma, la 15 februarie, în cinstea zeului Faun*, Pan* sau Lu-percus* (lat. lupercus, care respinge lupul), apărător al turmelor de oi. Serbările erau şi o ocazie de purificare şi de osanale aduse fertilităţii şi prosperităţii.
          ‘LUPERCUS Veclie divinitate italică protectoare a turmelor, identificată cu Faun*’.
          • M
          Hermes*. Apoi zeul a praschimbat-o într-o stea. (2) ‘Divinitate italică arhaică, ocrotitoare a fructelor. Gabriele D’Annunzio, Maia, poem MAIESTA (1) Zeiţă italică, identificată cu. Maia* (1). (2) A fost soţia lui Hefaistos*, înaintea Afroditei*.
          MĂ Divinitate a vechii Li di i, corespunzătoare zeiţei Rea Silvia* a romanilor sau o Magna M’ater. Bachus*, a fost educat de o discipolă a ei.1 MAAT Zeiţa adevărului şi a justiţiei în mitologia egipteană.
          MANA GENETA -> GENETA
          MANI Sufletele morţilor sau umbrele lor, la romani, socotite divinităţi. Ele continuau să exercite o influenţă asupra celor rămaşi în viaţă. Erau, în general, considerate spirite sau duhuri bune, binevoitoare, în cinstea lor erau organizate serbări numite Parentalii sau Feralii.
          MAC AON Fiul lui Asclepios*, educat de centaurul* Chi-ron*. A fost, ca şi tatăl, lui, un medic desăvârşit. La războiul împotriva Troiei*, a comandat, împreuna cu fratele său, un grup de tesalieni. Ilomer, lliadci, II, 732; IV, 193 şi urm.; XI, 506 şi urm.
          MĂCAR Unul din fiii soarelui şi ai nimfei* Rodi, care, după ce. A luat parte la omorârea unuia din propriii lui fraţi, s-a refugiat în insula Lesbos.
          MANTOS (1) Fiica lui Tiresias*, profetul din Teba* (2). Când cetatea a fost cucerită de egipteni, ea a fost dusă la Delfos*, pentru a servi oracolul* lui Apollo*. Acolo a dat naştere lui Mops*. (2) Zeu etrusc, faimos profet, întemeietor al oraşului Mantova.
          Virgiliu, Kneida, X, 199 MANTURNA Divinitate romană protectoare a soţiilor şi a familiilor.
          MACAREU (1) Fiul lui Eol*, care s-a îndrăgostit de sora sa, Canace*, trecând peste legile îngăduite. (2) Unul din. Tovarăşii de călătorie ai lui Ulise*. Ovicâiu, Metamorfoze., XIV, 159.
          ‘MAGI Preoţi persani cu puteri politice, capabili, unii, de profeţii şi vindecări de boli.
          MĂĂĂ (1) Pleiadă* în mitologia greacă, fiica lui Atlas* (1) şi a Pleionei*. A fost iubită de Zeus*, căruia i-a dat pe MARDUK Divinitate babiloniană, legată de facerea lumii, după victoria repurtată asupra monstrului Tiamat*.
          MAR/CA Nimfă* italică, soţia zeului Faun* • şi mama regelui Latinus*.

          Virgiliu,. Kneida, VII, 47; Titus Livius, Ab urbe condita. XXVIII 37, 2 MARŞ GRADIVUS Zeu ocrotitor al ogoarelor la geţi.
Extras din Dicționar de mitologie de George Lăzărescu

Oare cum se scrie un scenariu?

                                   O scurtă prezentare din culisele unui scriitor

          Undeva în București - România
de Alis T.

Ne aflăm în anul 1990 după câteva luni când revoluția a luat sfârșit și lumea a putut respira un pic după toate nenorocirile la care au luat parte. Atunci aveam vârsta de 16 ani. În vacanta de vara am plecat cu prietenii părinților să vizităm Budapesta în Ungaria. Parcurgând acest drum și privind pe geamul camionetei toate peisajele mi-a venit o idee amintindu-mi ce ne învățau profesorii la școală. Că în viață este bine să facem ceva care să rămână. Să scriem o carte sau să sădim un copac.  Atunci mi-a venit în minte un subiect care nu mi-a dat pace. Mă gândeam la el non stop. Dar nu aveam nici cea mai mică idee cum să pot scrie cartea. Întorcându-ne în România i-am spus tatălui meu că am această idee care nu îmi dă pace că vreau să scriu o carte. Tata a râs un pic și m-a luat alături de el strângându-mă ocrotitor de umăr și mia spus.

             -O draga mea Valentina dacă ai ști că și eu când am fost de vârsta ta mi-aș fi dorit să scriu o carte dar eu vroiam să fie o aventură în pădurile dese ale Amazonului. Ceva în genul Indiana Jones.
              -Și mai spune-mi tată cum vroiai să fie?
              - Era vorba despre câțiva tineri care caută o comoară într-un templu uitat de lume.
              -De ce nu ai scris-o?
              -Ehei! Draga mea când ajungi la o vârstă și uiți toate aventurile pe care vroiai să le faci când erai tânăr. Când te căsătorești, ai copii apar alte obligații și nu îți mai stă capul la povești. Din motivul asta te încurajez să o scri acum când suntem amândoi părinții lângă tine și nu te vei mai ocupa de nimic altceva în casă.
            -Bine tată îți mulțumesc. Atunci eram super încântată, alergam de fericire ca un ied. Exact cum am făcut la vârsta de doi ani când interpretam toate animalele răspunzând întrebărilor părinților. Dar când m-a întrebat mama cum face un ied. Atunci m-am blocat și ca nu o las pe mama fără răspuns am început să alerg prin toată casa strigând întruna iedu, iedu, iedu! Mama s-a bucurat atât de tare că râdeau cu lacrimi, de ce copil simpatic, receptiv și ascultător au. 
După o perioadă au apărut ajutoarele de la un prieten al părinților din Franța. Printre toate lucrurile primite era si o mașina de scris. Eram în al nouălea cer de fericire. Că îmi voi putea scrie primele foi la mașina de scris copiindu-le pe cele scrise de mână. Dar după o perioadă lungă de timp am realizat că banda acestei mașini nu se găsea în magazinele de atunci.

Prietena mea cea mai bună este sora mea mai mică care se numește Ionela. Este o fată foarte puternică, atât prin forța mușchilor cât și cea a caracterului. Spun asta că ne tot băteam când era ora de somn după mesele.

După o perioadă de câțiva ani bunica moare la vârsta de douăzeci de ani și un an mai târziu urmează tata. Rămânând noi trei, mama cu noi două durerea și singurătatea nea unit și mai mult încercând să facem față cu demnitate peste toate comentariile și insultele pe care nu le credeam posibile când tata era în viață.

După o perioadă de vreo câțiva ani Ionela ajunge în Belgia având loc de muncă imediat ca contabilă. Pentru că a terminat Universitatea ASE. De ziua mea vin la ea în vizită unde locuia cu prietenul ei. Seara ne întâlnim cu un grup de prieteni de ai lor, unde vorbeam despre cum să putem deveni legali ce puteam face. Nu era deloc ușor pentru că fiecare te invidia și nu îți dădea datele corecte de teamă să nu reușești tu mai bine ca ei. Dar prin intermediul altor prieteni am cunoscut un belgian care mai târziu mia devenit soț.

In tot acest timp care a trecut nu am putut termina cartea de scris. Reușesc cu ajutorul prietenului meu sa închiriem un apartament în care am locuit patru ani. Dar după doi ani am decis sa ne căsătorim dar am fost nevoiți să căutam un alt apartament în care sa ne mutăm, unde având o discuție cu soțul meu despre copii care sunt născuți în România și odată ce părinții se mută într-o altă țara nu îi învață limba română. Având în momentul acela ideea de a scrie un roman pe tema asta. După câteva minute realizez că eu de fapt am început să scriu o carte. Mă întorc în țară și venind cu manuscrisul aici încep să îl scriu la calculator. După o perioadă cum vedeam că știu cum să îl scriu plec pe net într-o descoperire extraordinară.

Oare cum se scrie un scenariu?

Pe baza construcției scenariului am învățat ceea ce nimeni nu m-a învățat până atunci.


Toată copilăria mi-am dorit un frate mai mare. Iar când am cunoscut editoarea care m-a ajutat  să îmi publice cartea, încurajându-mă să am încredere în mine arătând că pot face mai multe. M-am apropiat atât de mult de ea că am considerat-o ca pe sora mea mai mare pe care mi-am dorit să o am.

Cât de mult contează afacerea ta pentru tine?

Ai o mică afacere. Propria ta afacere. Însă, te-ai întrebat cât de mult contează ea pentru tine? Când i-ai făcut ultima dată o reevaluare prin care să găsești vulnerabilități și moduri de a o îmbunătăți? Cel mai probabil o să ne spui că te-ai gândit la oportunități de a îmbunătăți afacerea ta. Foarte bine. Apreciem. Însă vrem să-ți spunem și noi un mic secret. Dacă nu i-ai găsit nici o vulnerabilitate, înseamnă că, în primul rând, ai nevoie de o reevaluare proprie. Reevaluează-te. Și o să îți spunem și de ce. Un om bun de afaceri, mereu își găsește mici vulnerabilități în afacere și deseori, din ele, construiesc cele mai puternice modalități de a-și crește vânzările.

Mai avem o câteva întrebări pentru tine: Câți bani ai investit în promovarea afacerii pe internet? Nici unul? Ar trebui, deoarece potențiala concurență, ori concurența în sine, cel mai probabil și-a dublat vânzările cu ajutorul internetului. Sau ai investit foarte mulți. În acest caz, discutăm altfel. Ce rezultate ai obținut în urma investiției? Te-au mulțumit? 

Deci, cât de mult contează afacerea pentru tine?

Un om de afaceri, a investit foarte mulți bani în promovarea afacerii sale și cu toate acestea, firma sa, se îndrepta spre faliment. Vezi acum ce decizie a luat acesta, pentru a-i aduce un plus de valoare afacerii sale. O să rămâi plăcut impresionat, cât de simplu a fost. 

Foto: career-intelligence.com

Servicii oferite pentru mediul on-line

O colaborare reuşită, toată lumea mulţumită

Ce oferiți? La serviciile oferite de Beto împreună cu echipa sa de colaboratori se oferă în primul rând seriozitate, creativitate, personalizare şi satisfacţie.
Serviciile pe care le prestăm sunt: web&print design, scriere text, publicitate.
În cât timp oferiți? În funcţie de serviciul dorit, complexitatea produsului şi alte preferinţe, proiectul poate dura minim 1 oră sau 1 săptămână până la finalizare. Durata exactă de realizare o putem spune în funcţie de proiectul dorit. Interesul nostru este ca timpul de realizare a oricărui proiect să fie relativ cât mai scurt.
Cum lucrați? Împreună cu tine! E necesar să comunicăm, să înţelegem cât mai bine ceea ce ai nevoie. Este important să specifici de la început toate detaliile și preferinţele pentru realizarea produsului. După ce produsul se apropie de finalizare, vom putea face eventuale modificări pentru produsul finit. Trebuie să fiți hotărât pentru a ne înţelege cât mai plăcut. Până acum, lumea a fost mulţumită de modul nostru de operare, deci cred că ne vom înţelege bine!
Garanții? Nu suntem genul care să ne batem joc de munca noastră, având în vedere că ne face şi o deosebită plăcere să activăm în aceste domenii; deci pentru orice produs ne asigurăm că ești mulţumit. Ai posibilitatea să vezi sau să testezi produsul înainte să îl plăteşti şi primești rapoarte pentru fiecare produs sau serviciu pe care l-ai solicitat.
Cum vă contactez și cum comand?
Accesați website-ul lui Beto.

Andreea P.

Nevoia de publicitate

Orice afacere care se respectă și se orientează spre prosperitate în viitor, are nevoie de publicitate. Internetul este unul dintre cel mai puternic mod de promovare, însă simpla prezență a brandului în acest mediu nu este suficientă datorită complexității lui.
Majoritatea consideră că dacă au clienți sunt deja un brand, dar din păcate nu sunt decât o firmă cu nimic deosebit decât altele încât clientul să devină fidel, să iubească brandul și să-l recomande mai departe.
Cu cât vizibilitatea pe Internet este mai extinsă cu atât imaginea firmei este mai cunoscută, mai apreciată și mai recomandată ceea ce atrage după sine nu doar clienți ci și eventuali colaboratori sau parteneri.
Administrarea, actualizarea și întreținerea site-ului presupune costuri și/sau timp dedicat în acest sens, ceea ce este în defavoarea noastră. Și chiar dacă am angaja un specialist să se ocupe de asta, serviciile sau produsele tot ar trebui expuse unui public mai larg. Un website are menirea de a prezenta și promova afacerea, însă website-ul la rândul să trebuie promovat. 
Așadar, oferta noastră este concepută ca o soluție avantajoasă prezentându-vă și promovându-vă afacerea, website-ul, serviciile sau produsele cu ajutorul fabricii de branduri, sub forma unui subsite.

Fără costuri pentru găzduire, fără costuri pentru administrare, fără timp irosit pentru promovare. Portalul nostru vă asigură prezența constantă pe rețele de socializare, motoare de căutare, email, bloguri și multe altele. Ne ocupăm noi de tot.

Cum să-ți promovezi un magazin de mobilă

Mobila ta este un website care funcționează ca un portal on-line prin care vânzătorii și producătorii se pot întâlni cu potențialii clienți interesați de mobila la comanda, mobila sufragerie, producatori mobila bucatarie Bucuresti, mobila casa rusu, mobila living moderna și așa mai departe.
Acest portal face parte din rețeaua Fabrica de branduri.com, o rețea care oferă o sumedenie de servicii de calitate menite să ajute orice firmă să devină un brand.
Așadar, pentru magazinele de mobilă, producători de accesorii pentru mobilă, saltele și canapele, portalul este o modalitate prin care firmele își pot extinde vizibilitatea pe internet și nu numai. Această formă de publicitate este menită să promoveze și webiste-urile oficiale ale firmelor din acest domeniu, reușind astfel să atragă mai mulți potențiali clienți, atât în on-line cât și off-line, într-un mod exclusiv. 
Ce înseamnă exclusiv? Să presupunem că un magazin de mobilă din București dorește să își facă publicitate în acest portal timp de 1 sau 2 ani. Portalul îi garantează firmei, că nici un alt magazin similar din București nu își va mai putea face publicitate în Mobila ta. Cu un pas înainte față de concurență. Rentabil, nu-i așa? Dar pentru a afla mai multe despre portal, recomand să intrați pe Mobila ta.